måndag 17 augusti 2015

Förbjuden kärlek i Berchtesgaden

 
 
 
Vad tänker ni på då ni hör namnet Berchtesgaden? Den som kan sin nazihistoria vet att Adolf Hitler hade ”landställe” i den bayerska byn vid gränsen till Österrike och att en del av andra världskrigets drama utspelade sig där Chamberlain besökte Berchtesgaden under sina försök att hindra kriget och det var där Hitler fick veta att de allierade landstigit i Normandie. Några av nazisternas byggnader finns fortfarande kvar; ”Örnnästet” och Albert Speers hus står alltjämt som minnen över det förflutna.
Vad inte många vet är att Berchtesgaden även spelat en liten roll i en kärlekshistoria som på sin tid skakade det ryska tsarhovet. Några år före första världskriget bodde en bror till tsar Nikolaus II där med sin förbjudna kärlek.
 
Storfurst Michail Aleandrovitj var yngste son till tsar Alexander III och hans hustru Maria, född Dagmar av Danmark. Pojken var omtyckt av föräldrarna och var glad och öppen. Han vågade rentav skoja med sin grove och ibland ganska stränge far. Något fursteämne ansågs han dock inte vara. Ministern Witte berättar i sina memoarer, som Radzinskij citerar, att han i anslutning till tsar Alexanders död inför kejsarinnan uttryckt oro över att låta Nikolaus bestiga tronen, eftersom han tydligen ansåg denne för svag för uppgiften.   Tsaritsan svarade att Michail i så fall skulle bli tsar: ”Han har ännu mindre viljestyrka”. Andra i familjen drog sig inte för att ge ”Misja” vänliga men en smula nedlåtande öknamn.
Som de flesta rika playboys på den tiden älskade fursten snabba bilar. Han hade dock en otrevlig benägenhet att somna vid ratten, vilket kunde få vanskliga följder Det behöver knappast sägas att storfursten också var förtjust i brudar och inte heller är det förvånande att dessa kvinnor inte nödvändigtvis var av furstlig börd.
Under 1900-talets första hälft blev det allt vanligare att europeiska furstar gifte sig ”under sitt stånd”, trots att de ansågs bryta mot reglerna för kungligheter och riskerade att gå miste om sin upphöjda ställning. Som bekant förlorade tre svenska prinsar sina titlar och värdigheter på 1930-talet till följd av ”opassande” giftermål och 1936 tvingades Edvard VIII att abdikera från den brittiska tronen efter giftermålet med Mrs Simpson. Också Tsarernas Ryssand drabbades av sådana kriser åren före revolutionen. Flera storfurstar, bland dem tsarens farbror Pavel miste sina titlar och måste lämna landet. Det var inte bara det att deras tilltänkta hustrur var av låg börd; påfallande ofta var de dessutom frånskilda, vilket inte kunde accepteras i ett ortodoxt land. År 1906 kom turen till tsar Nikolaus’ yngre bror.
Michail hade redan 1901 blivit kär i en hovdam och planerat att fly med henne. Detta hugskott hade dock stoppats av änkekejsarinnan Maria. Fem år senare var sonens känslor tydligen djupare. Kvinnan han förälskat sig i denna gång hette som gift Natalija Wulfert. Hon var några år yngre än storfursten, dotter till en advokat och redan inne på sitt andra äktenskap, efter att ha skilt sig från sin förste man. Kapten Wulfert tjänstgjorde vid ett gardesregemente där storfurst Michail var överste. Natalia såg mycket bra ut. Det franska sändebudet i Petersburg talade senare om hennes ”aristokratiskt rena ansikte”. Hennes sätt att röra sig var behagfult, ögonen klara och sammetsmjuka. Tsarens bror bestämde sig; denna kvinna skulle bli hans hustru.
Tsaren vägrade, om än med tungt hjärta, att ge sitt samtycke. Men de båda älskande lämnade Ryssland och började resa runt i Europa. Vad den försmådde äkta mannen tänkte om detta har jag inte funnit någon uppgift om. Så småningom fick paret en son, Georgi. Ännu var de dock inte gifta.
På sommaren 1912 slog de sig ner i den bayerska alpbyn Berchtesgaden, vid gränsen till Österrike.[1] Här fick Michail nyheten att hans brorson, den ryske tronföljaren, blivit svårt sjuk. Om pojken dog skulle Michail bli tronföljare och inte ha någon möjlighet att gifta sig med den lågbördiga och frånskilda Natalija. Det gällde att handla raskt. Vare sig kejsarinnan Maria felbedömt sin sons karaktär, hans kärlek gjort honom mer energisk eller Natalija tog befälet i ett svårt läge, reste de genast till Wien och lät sig vigas i en ortodox kyrka. Så snart ceremonin var genomförd återvände de till Berchtesgaden och meddelade per telegram tsaren vad som hänt.
Nikolaus II blev chockerad. Hans omedelbara reaktion tyder på att brodern vid avresan från Ryssland uttryckligen lovat att inte gifta sig med Natalija, vilket han nu ändå gjort. När det dessutom visade sig att tronföljarens svåra sjukdom bidragit till giftermålet blev tsaren ”särskilt upprörd”. Säkert kände sig den prövade fadern sviken både på ett mänskligt och på ett dynastiskt plan. För att ändå visa god vilja gav han sin nya svägerska titeln ”grevinnan Brassova”, medan brorsonen blev greve.
Då första världskriget bröt ut återvände Michail till Ryssland, av allt att döma väl mottagen av brodern, som aldrig var långsint och satte sammanhållning i familjen före det mesta, med undantag för sin hustrus kontroversiella vänner. Tyvärr ledde brödernas försoning på sikt till katastrof På sommaren 1918 sköts Michail, som under några korta timmar efter broderns abdikation varit tsar, till döds i Perm. Hans hustru och son lyckades lämna Ryssland men drygt tio år senare dog ”greve Brassov i en bilolycka. Den vackra Natalija levde i små omständigheter i Paris till sin egen död 1952.                             

[1] Robert K Massie, vars bok om Nikolaus och Alexandra utgör huvudkällan för denna text, anger inte var storfursten bodde. Kanske var det i familjen Bechsteins villa på Obersalzberg eller i deras mindre hus längre upp på berget, där Hitler bodde under sina första år i Berchtesgaden.
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                           [1] Robert K Massie, vars bok om Nikolaus och Alexandra utgör huvudkällan för denna text, anger inte var storfursten bodde. Kanske var det i familjen Bechsteins villa på Obersalzberg eller i deras mindre hus längre upp på berget, där Hitler bodde under sina första år i Berchtesgaden.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar