torsdag 27 december 2018

Attentat i juletid


Det är regnigt i Paris på julaftonskvällen år 1800. Människor går sina sista ärenden inför helgen. Kanske hörs en klocka klämta, trots att den kristna religionen officiellt avskaffades under skräckväldet några år tidigare. I gränden Saint- Nicaise nära Tuileriepalatset står en vagn med en tunna på flaket. En man står bakom vagnen och en annan i hörnet av Place de Carrousel. Här har man god utsikt mot palatset. En vagn som lämnar Tuilerierna måste passera Nicaise. De båda männen har ett särskilt ärende: Mord.

Frankrike år 1800 är ett land i stark spänning. Sedan revolutionen drygt tio år tidigare har man genomlidit skräckvälde och krig, vid sidan av de reformer som samtidigt genomförts. Efter Robespierres fall 1794 har landet styrts av flera kortvariga regeringar, mer eller mindre radikala eller konservativa. Det har nu gått ett drygt år sedan generalen Napoleon Bonaparte från Korsika vid en statskupp i själva nationalförsamlingen i praktiken gjort sig till envåldshärskare, trots att hans officiella titel är ”förste konsul. Under det nya styret har läget i Frankrike börjat stabiliseras. Även om oroligheter fortfarande förekommer på sina håll, bland annat i provinsen Vendée i väster, har det blivit allt klarare att landet fått en ledare kompetent nog att upphäva det kaos som nu rått i nära ett årtionde. Men utvecklingen behagar inte alla. Rojalisterna, som önskar en återgång till det kungliga enväldet, ser ogärna att Napoleon på detta sätt ”stadgat” revolutionen och gett den en fast struktur. De mer radikala revolutionärerna, jakobinerna, fruktar å andra sidan ett nytt envälde, bara under annat namn och på sikt svårare att störta än det gamla. Det är många som efter ett år med Napoleon vid makten vill se honom död.

På kvällen 24 december 1800 gjorde sig Napoleon i ordning att åka till operan i Paris. Han tycks ha tvekat om han skulle gå på kvällens föreställnig tillsammans med sin hustru, hennes dotter och systern Caroline , men till slut bestämt att göra det.[1]  Order gavs att vagnar skulle göras i ordning. Förste konsuln åkte i egen vagn i sällskap med några officerare. Framför honom red en soldateskort. Hustrun och systern åkte strax efter Napoleon. När mannen som stod på utkik i hörnet av Place de Carrousel såg gardisterna komma ridande blev han handlingsförlamad. Allt tyder på att de båda attentatsmännen helt enkelt chansat på att Napoleon skulle ge sig ut den kvällen, han bestämde sig ju inte själv förrän i sista ögonblicket. Kanske attentatorerna egentligen inte räknat med att verkligen komma till skott, eller så var det bara den vanliga tvehågsenhet som lätt drabbar politiska mördare.[2] Hur som helst gav utkiken i gathörnet inget tecken. Mannen vid vagnen med tunnan hörde naturligtvis ändå dånet av de annalkande hästarna och förstod vad klockan var slagen. Han satte sin pipa till tunnan, som innehöll sprängämnen. Därefter gav han tömmarna till hästarna åt en ung flicka som stod i närheten och sprang undan. Det visade sig emellertid att han varit för sent ute. Av en tillfällighet körde Napoleons kusk, som möjligen var något berusad, dessutom ovanligt fort. Napoleons ekipage hann precis förbi vagnen med tunnan innan laddningen detonerade. Vagnen med hustrun, hennes dotter och Napoleons syster hade inte hunnit fram till platsen när tumman exploderade men flera fönster i vagnen krossades och Napoleons styvdotter skadades lätt. Förödelsen i omgivningen var större. Ett hus föll samman och nio människor, bland dem flickan som tagit hand om tömmarna till attentatsvagnen, dödades. Napoleon hörde naturligtvis knallen, som lär ha låtit som om flera kanoner avlossats. Han stannade och fick besked om vad som hänt, varpå han lugnt fortsatte till operan för att visa att han klarat sig. Men han var starkt upprörd: Det som hade hänt var oacceptabelt och krävde repressalier. Trots att det snart visade sig att de två attentatsmännen, plus en medhjälpare som man lyckades gripa, varit rojalister med möjliga kopplingar till England arresterades också ett stort antal vänsterradikala jakobiner. Napoleon var besluten att ta itu med all tänkbar opposition mot sin regim. Ironiskt nog lyckades mannen som tänt på laddningen undkomma och emigrera till Nordamerika, där han tärd av ruelse över sitt dåd lär ha blivit präst.[3]          

Inom två år efter attentatet var Napoleon ”konsul på livstid” och inom ytterligare två år fransk kejsare. Det är svårt att avgöra den exakta kopplingen mellan attentatet mot Napoleons vagn och de senare upphöjelserna eftersom mycket hann hända mellan december 1800 och december 1804 men att attentatet väckte ilska bland dem som uppskattade Napoleons styre är naturligt och det har i varje fall knappast försvårat hans väg till kejsartronen. Scenariot känns igen från exempelvis 1930-talets Tyskland, där en ensam idealists försök att protestera mot naziregimen genom att sätta eld på riksdagshuset i Berlin endast bidrog till att stärka Hitlers makt.[4]               [1] Parrisoperan gav denna kväll ”Skapelsen” av Haydn. 
[2] Enligt en version ska till och med Ankarström ha gripits av tvivel inför sin gärning på maskeraden, så att Ribbing tvingats ingripa och avlossa skottet.
[3] Denna text bygger på Herman Lindqvists bok om Napoleon(2004), s. 234-37.
[4] Mitt resonemang om riksdagshusbranden och dess följdverkningar bygger på historikern Hans Villius upplägg i bland annat Rättegångar som skakat världen(1996, kapitlet ”Protest,protest. Rättegången mot Marinus van der Lubbe”.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar