fredag 4 mars 2016

En prins åt Svea land


Att få barn är spännande. Är det första barnet är det dubbelt så spännande. Rör det sig om ett kungligt barn är tilldragelsen naturligtvis ännu intressantare, särskilt om det gäller det första barnet i en familj med arvsrätt till tronen. Om det ovanpå allt detta gäller det första barnet i en splitterny dynasti som invandrat från ett annat land är det förmodligen risk att omgivningen exploderar av förväntan och otålighet. Alla dessa faktorer förelåg i Stockholm på eftermiddagen 3 maj 1826.
Det var en vacker dag. Efteråt beskrevs det som den första riktiga sommardagen det året, trots att man bara hunnit till vårmånaden maj. Spänningen var olidlig uppe på slottet. Kronprinsessan Josefina, hustru till kungens ende son Oscar, väntade barn och nu hade verkarna börjat. Klockan 11 på morgonen lade prinsessan sig på paradsängen för att genomgå den svåra processen, som vid denna tid ofta var riskabel för både mor och barn. Bland andra vittnen i rummet fanns Sofia Albertina, syster till Gustav III och karl XIII. Det var som om den gamla dynastin med detta gav sitt definitiva godkännande av att främlingar övertagit deras tron och rike. Också utanför slottet var spänningen stor. Alltfler stockholmare samlades för att invänta den stora händelsen. De fick vänta länge.
Många av de höga officerare och ämbetsmän som rörde sig i slottets salar denna majdag var säkert oroliga. Tänk om något skulle gå fel. Sådana farhågor var som sagt inte obefogade vid en förlossning men nu var de större än någonsin. Familjen Bernadotte var ny på tronen och hade kommit till makten genom en serie omvälvande händelser, såväl i Sverige som nere på kontinenten. Den avsatte Gustav IV Adolf och hans son, kronprinsen Gustav, var ännu båda i livet. Om kronprinsessan och hennes väntade barn förolyckades kunde vägen till en restoration öppnas. Vad skulle hända med de av 1809-års män som ännu levde om dynastin Bernadotte utslocknade och gustavianerna kom tillbaka? Otåligast av alla var förstås kung Karl Johan själv. När livläkaren inte kunde bedöma hur lång tid förlossningsarbetet skulle ta brusade den gamle generalen, van vid klara besked från underordnade officerare, upp: ”Hur fan har ni blivit läkare som inte ens kan svara på en sådan sak”, utropade han.[1]  Doktorn blev inte svaret skyldig: ”Höga herrar låter vänta på sig”. Kungen skrattade. Vid 15-tiden på dagen var pinan över och den stora nyheten kunde ropas ut: En son hade fötts. Dynastin var befäst. Det blev närmast en tävlan om att hinna först med det glada budskapet till kungen.  Grevinnan Piper var först på plan men antingen det berodde på upphetsning över vad som hänt eller en önskan att lämna företrädet åt en kunglig person, fick den värda damen inte fram nyheten. Det blev Sofia Albertina som fick äran: ”En prins, ers majestät!” Kungen brast i gråt av glädje.  Pojken var stor och tung. Enligt uppgift var han 57 cm lång och vägde något mer än 5,5 kg.[2]   Kanske i avsikt att ge en extra krydda åt den stora händelsen tilldelades prinsen hederstiteln hertig av Skåne. Detta var första gången en prins fick denna titel.  Prinsens födelse firades över landet med fester och skålar. Som vanligt vid sådana tillfällen var det två kategorier som firade mest; militärer och studenter. Den läkare som bragte budet om prinsens födelse till livdragonerna på Drottningholm måste ta skydd bakom ett träd för att inte bli nerriden av de glada krigarna. Deras fest fortsatte till nästa dag och den som kom förbi hade inget annat val än att delta. En Uppsalaprofessor rapporterade att såvitt han begrep hade stämningen inte varit så hög i staden på de senaste sextio åren. Naturligtvis väntade man sig stordåd av den unge fursten i framtiden. En skald skrev, apropå kanonaderna vid pojkens födelse:


           … En prins är skänkt åt Svea land

               Med blixt och dunder bör det vara

               Som han förs ned på hjältars strand  

Förväntningarna blev inte mindre av att pojken döptes till Karl, namnet på några av Sveriges största krigarkungar. Självklart skulle prinsen en dag gå i deras spår. Härstammade inte modern från samma ätt som de Pfalziska Karlarna på 1600-talet!  Tanken att ta revansch på Ryssland för de förluster Sverige lidit under drygt hundra år hade ännu inte helt slocknat i alla sinnen. Var det kanske den nyfödde prinsen som en dag skulle fullfölja denna stora uppgift?
Riktigt så blev det nu inte. Karl XV fick aldrig chansen att bli en stor krigare i förfädernas anda, vilket han säkert inte åstundade. Han trivdes bättre med fester, tecknande och kvinnor, även om han inte sa nej till att umgås med militärer. Under honom avskaffade ståndsriksdagen, något han inte uppskattade. Han tröstade sig med att det skulle bli efterträdarna som fick bära följderna: ”Oscars pojkar får ett helvete”, sade han skadeglatt apropå sina brorsöner. Det blev snarast som charmig odåga han gick till eftervärlden. Sådant väcker visserligen inte beundran, men väl en smula nostalgi och längtan.[3]   

[1] Självklart på franska och här ungefärligt återgivet.
[2] Således 5 cm längre än kronprinsessan Victorias och Daniels son Oscar.
[3]  Min text bygger huvudsakligen på andra kapitlet i Sven Erikssons biografi över Karl XV. Det bör tilläggas att namnet där stavas med C.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar