onsdag 6 april 2016

Det odödliga mordoffret
”Vill man vara riktigt säker på att åka dit ska man ta livet av en polis”, skriver Sjöwall Wahlöö i en av sina böcker. Med en lite tillspetsad travistering kan man säga: ”Vill man vara riktigt säker på att en statsman blir odödlig ska man ta livet av honom… Detta slog mig 2/4 2016  när jag i Riddarholmskyrkan i Stockholm deltog i en gudstjänst till Gustav III:s minne. Att bli mördad eller åtminstone dö våldsamt är ett osvikligt sätt för kungar eller andra ledare att ihågkommas efter döden. Hur lite historisk kunskap en genomsnittlig svensk av idag än har finns det fyra kungar, bortsett från vår nuvarande, som alla svenskar hört talas om någon gång i livet: Gustav Vasa, Gustav II Adolf, Karl XII och Gustav III. Av dessa fyra är det bara Gustav Vasa som dött en helt naturlig död och av de tre övriga har åtminstone en, kanske två, blivit mördade.
Som jag nämner i mitt inlägg 23/12 2015  är det dessutom ofta just hur eller var personen ifråga dött som folk i allmänhet känner till. De flesta vet nog inte mycket om Gustav II Adolf men att han dog vid Lützen en dimmig novemberdag vet i stort sett alla svenskar. Att Gustav III gjorde mycket för svenskt kulturliv känner antagligen de flesta till men de vet nästan säkert att han blev skjuten under en maskeradbal på operan och vad attentatsmannen hette.[1] Antagligen är det samma sak med vår tids ledare. Hur många svenskar som är 30 år och nedåt vet på rak arm vem Per Albin Hansson eller Tage Erlander var utan att vara specifikt intresserade av modernare svensk politikhistoria? Vem Olof Palme var vet däremot alla. Lincoln och Kennedy står förmodligen högt på listan över kända amerikanska presidenter genom tiderna i Europa.[2] Att mörda en politisk ledare är alltså nästan garanterat detsamma som att göra vederbörande odödlig, naturligtvis under förutsättning att det inte rör sig om ett land där mord på ledande statsmän kan sägas höra till ordningen för dagen.
Detta insåg jag som sagt i lördags under minnesgudstjänsten för Gustav III. Han är den ende svenske kung i modern tid, dvs. från 1523 och framåt, som med säkerhet blivit mördad. Attentatet utfördes dessutom på offentlig plats inför en stor samling människor. Till detta kom att kungen tvingades utstå knappa två veckors lidande, också det till stora delar offentligt, innan döden kom som en befriare. Det finns säkerligen svenska ledare som uträttat minst lika mycket som Gustav III, om nu sådant kan bedömas och definitivt ledare som varit politiskt mer återhållsamma än han. Gustav Vasa och Karl XI var noga med utgifterna och förde aldrig krig om det kunde undvikas, egenskaper som vi med bästa vilja i världen inte kan tillskriva Gustav III. Ändå hålls inga särskilda gudstjänster till dessa kungars minne i vår tid. Gustav III hade många goda egenskaper, både som statsman och människa: han var politiskt begåvad och behärskade konsten att handla snabbt i en kritisk situation. Han var trofast mot sina vänner och redo att försona sig med sina fiender. Ändå är det inte detta som i första hand gör att vi än idag minns och hedrar honom. Det är attentatet på maskeraden och, inte minst, hans tappert burna lidanden under en långdragen dödskamp. Anckarströms skott den där marsnatten 1792 ledde visserligen till kungens fysiska död men gjorde samtidigt Gustav odödlig och, som Leif Landen skriver, till ”den mest fängslande av de kungar som tryckt sin prägel på Sveriges historia".         [1] Ett annat svenskt exempel som kanske inte gäller längre är att Erik XIV förgiftades med ärtsoppa.
[2] Om någon önskar motbevisa mina generaliserande påståenden är jag öppen för diskussion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar