lördag 18 juni 2016

Äreminne över Gustav Iv AdolfFör nästan exakt en månad sedan, 14 maj 2016, läste jag en artikel av en eldsjäl vid namn Christian Dahlgren, som tyckte att Norrköping borde hylla minnet av Gustav IV Adolf. Kungen kröntes där i april 1800. Det var upprörande, menade författaren, att stadsborna inte verkade ha en aning om att en konung hade krönts och smorts i sankt Olai kyrka.  De borde känna sig stolta över att Gustav IV Adolf valt just deras stad för sin kröning och använda detta som ett säljande inslag i turistnäringen. ”Kom igen!” avslutar författaren hurtfriskt. http://www.corren.se/asikter/ledare/christian-dahlgren-kung-att-marknadsfora-om4134259.aspx Jag slår, som mina regelbundna läsare säkert redan insett, med glädje ett slag för åminnelsen av historiska händelser och personer men jag ställer mig högst frågande till tanken att använda Gustav IV Adolfs kröning som något sorts varumärke för Norrköping. Det har nämligen knappast förekommit en kröning - och förhoppningsvis inte något annat evenemang - i Sverige där så mycket trasslat till sig på en och samma gång. Kallt och blåsigt var det, med snöregn i luften. Den häst som kungen skulle rida på till kyrkan visade sig helt ohanterlig; först vägrade den att hålla sig lugn så att kungen kunde sitta upp, sedan tvärstannade den utanför ett hus där den fått godis under tidigare repetitioner av kortegen. Man fick skaffa en ny häst åt majestätet. Det svenska riksbaneret gick sönder i blåsten. Kronan var av fel storlek för kungens huvud så att det gick hål på hjässan. Drottningen, som var lite krasslig, blev sämre av det dåliga vädret och fick missfall. Rummet där festmåltiden efter kröningen hölls var så trångt att det kändes som om man skulle kvävas. Också bortsett från de många tragedier som präglade Gustav Adolfs regeringstid är det begripligt att stadens invånare fortast möjligt ville dra en glömskans slöja över denna närmast tragikomiska tilldragelse.[1]    

En svensk stad som verkligen borde slå på trumman för Gustav III:s olycklige son och efterträdare är Malmö. Gustav IV Adolf uppskattade Skåne i allmänhet och, som det verkar, Malmö i synnerhet. Han tyckte om landskapet, det milda klimatet och naturens kontinentala prägel. Man får förmoda att också skåningarna själva väckte hans uppskattning. Kanske fann han dem trevligare och mer tillgängliga än släkten och högadeln hemma i Stockholm, en stad han ytterst ogärna vistades i. I alla händelser hade han många skåningar i sin tjänst och engagerade sig med särskilt intresse i frågor som berörde detta landskap.[2]  Under perioden 1806-07 bodde kungen en längre period i Malmö. Napoleonkrigen på kontinenten gjorde det angeläget för honom att vistas nära händelsernas centrum. Eftersom kungen var enväldig förlades regeringen till staden, vilket bidrog till att den ”placerades på kartan.”. De gamla försvarsvallarna revs och ett torg började anläggas på platsen. Representanter för Skånes adel tillkännagav att de tänkte kalla det Gustav Adolfs torg. Också drottning Fredrika fick ett eget torg, fast utan att hennes namn nämndes. Hon fyllde för övrigt år i Malmö 1807, vilket firades med en stor fest. Kungen lade sig också till med mustasch under Malmövistelsen, vilket väckte en del uppseende i konservativa kretsar. Man kan gissa att modet raskt spred sig bland stadens lokala toppar.[3]

Hur minns nu Malmö denna sin storhetstid i politiken? Svaret är, nästan inte alls. Det är bara de två nämnda torgen som erinrar om att Sveriges kung en gång residerade i staden. Gustav Adolf har inte fått någon staty i Malmö, i motsats till Karl X Gustav som erövrade Skåne med våld och säkert inte älskade Skåne på långt när så mycket som hans sentida efterträdare gjorde. Nyligen beslutades att Malmö skall få ett eget universitet, fira detta med att resa en staty över en missaktad regent som älskade sitt Skåne och vars förtjänster alltför länge skymts undan av hans olyckor och misslyckanden. Kom igen, Malmö!                   [1] Mats Wikman, En kunglig tragedi – en biografi om Gustav IV Adolf (2009). S. 9 ff.
[2] Wickman s 106.Ända sedan sin födelse hade kungen dessutom en hel socken i Skåne uppkallad efter sig. https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolfs_socken,_Sk%C3%A5ne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar