onsdag 23 november 2016

Tronföljare på hemligt uppdrag


I mitten av februari 1623 färdades tre ryttare på vägen mot Dover. Åtminstone två av dem hade skägg och svarta huvor för ansiktena. Enligt passen var de bröder och hette Thomas och John Smith. Överhuvudtaget var det något underligt med det lilla sällskapet: De avvek ideligen från vägen och genade över fält och diken. De var också ovanligt rundhänta med pengar. En färgkarl i Gravesend fick tjugotvå shilling för att ha forslat dem över floden. Han stirrade förvånat på de båda männen med huvor för ansiktet och pistoler i bältet; var de kanske ute för att duellera? Han sände bud till stadens magistrat men främlingarna fick obehindrat fortsätta. I Canterbury blev de dock hejdade. Stadens borgmästare, som fått rapport om de mystiska resenärerna, frågade dem vad de hade för sig. De ene av de båda bröderna, en lång och ståtlig man på cirka 30 år, strök tillbaka huvan från ansiktet: ”Jag är markisen av Buckingham, sa han lågt. Jag är på väg till kusten för att inspektera flottan men vi vill inte att det kommer ut i förväg. De två andra är mina sekreterare”. Den förbluffade borgmästaren lät under många ursäkter sällskapet fortsätta sin färd. Om han anat sanningen skulle han säkert blivit ännu mer förvånad. Mannen han talat med var verkligen George Villiers, markis av Buckingham, kung Jakob I:s gunstling. Den andre svartklädde mannen var emellertid inte hans sekreterare utan i själva verket HKH Charles av Wales, Englands och Skottlands tronföljare.[1] De var på väg till Spanien på ett mycket hemligt uppdrag. Bakgrunden till denna högst okonventionella resa var en blandning av politik och romantik.  Kung Jakob I bedrev förhandlingar med spanska hovet om att gifta bort sin son och tronföljare med Infantan Maria, syster till kung Filip IV.[2]  Planerna på ett spanskt giftermål var dock inte populära i England. De båda ländernas relationer var ansträngda sedan långt tillbaka och i synnerhet efter armadans misslyckade invasion på drottning Elisabets tid. Det nyligen påbörjade trettioåriga kriget, som naturligtvis ännu inte hette så, hade gjort stämningen än värre. Kung Jakobs dotter Elisabet var gift med kurfurst Fredrik av Pfalz, ”vinterkungen”, vars böhmiska uppror mot kejsaren i Wien krossats några år tidigare. Det engelska parlamentet och också grupper bland folket ansåg att man borde engagera sig på protestanternas sida i det kontinentala kriget för att garantera sin förfördelade furstinnas rättigheter. Gamle kung Jakob menade tvärtom att en allians med det katolska Spanien borde leda till samma resultat. Kanske kunde de spanska habsburgarna förmås att överge sina fränder i Österrike mot att deras prinsessa blev drottning av England. Samtidigt var kungen medveten om risken att stöta sig med hemmaopinionen med säte i parlamentet. Prins Karl själv var till än början inte heller förtjust i tanken men övertalades av sin far och dennes bäste vän, markisen av Buckingham, att acceptera giftermålet. Efter en tid blev han rentav romantiskt förälskad i prinsessan från det exotiska landet, fast de aldrig träffats. Förhandlingarna drog emellertid ut på tiden och så småningom framkastade den spanske ambassadören att allt skulle redas upp om prinsen själv reste till Madrid. Både Karl och Buckingham tände på idén och lyckades också få kungens tillstånd att fara men Jakob darrade inför tanken. Vad kunde inte hända, vilka villkor kunde inte spanjorerna ställa och vad skulle parlamentet hemma säga om man måste ge förmåner åt katolikerna. Kungen var orolig för både sonens och sin älskade vän Buckinghams rykte.[3]  I februari 1623 gav sig prinsen och Buckingham i alla fall iväg. Officiellt skulle de besöka en egendom Buckingham hade nära London. Kungen tog farväl med en förmaning att de måste vara tillbaka ”på fredag”. Buckingham svarade att kungen fick ursäkta om de kanske blev borta något längre, man vet ju aldrig vad som kan hända, eller hur? I själva verket visste båda parter att det skulle dröja innan resenärerna kom tillbaka. Bortsett från de små äventyr som redan nämnts lyckades Buckingham och prinsen oantastade ta sig till Dover, där två medföljande väntade på dem, engelsmän som kände till förhållandena vid spanska hovet. Man åkte över Frankrike och besökte bland annat Louvren i Paris, där franska kungafamiljen då bodde. Den kvällen höll hovet maskeradbal, som de engelska gästerna beskådade på avstånd. Den unga franska drottningen Anna var syster till Karls tilltänkta brud och hennes åsyn lär ha gjort prinsen än mer angelägen att komma till Spanien. Resan genom Frankrike fortsatte och prinsen tycktes allt ivrigare att nå målet. I början av mars anlände man till Madrid, Det var Buckingham som tog de första kontakterna vid hovet. Den stränga spanska etiketten uteslöt ett möte på tumanhand mellan de tilltänkta makarna. Prinsen fick tillsvidare nöja sig med att inspektera flickan under kungafamiljens dagliga tur i vagn i en park i staden. Exakt vad som hände är oklart men prinsessan lär ha rodnat vid anblicken av den engelske gästen. Det tog en månad innan de sågs på nära håll: då hade den hemlighetsfulla visiten för länge sedan närmast övergått till ett officiellt statsbesök, med högtidliga intåg, processioner, fyrverkerier och dyrbara gåvor. Genast visade sig stora skillnader i de presumtiva makarnas temperament. Karl var så upphetsad inför mötet att han helt enkelt avgav en kärleksförklaring till prinsessan, som å sin sida höll ett konventionellt anförande En Infanta höll på formerna. Allt tycktes ändå gå väl; fortsatta gåvor, fester… Det stora problemet var, som ofta vid kungliga giftermål från reformationen till för något sekel sedan, religionen. Det stod helt klart att spanjorerna väntade sig att den engelske tronföljaren skulle konvertera till katolicismen. Att en spansk prinsessa skulle anta någon form av protestantisk lära var fullständigt uteslutet.[4]  Åtminstone måste de engelska katolikernas rättigheter garanteras. När den engelske ambassadören i Madrid tog upp saken med prinsen av Wales och frågade om denne planerade att konvertera, förnekade Karl detta på det bestämdaste och kung Jakob hemma i London gjorde i sina brev till Buckingham och sonen klart att tanken att han själv skulle konvertera för att underlätta Karls giftermål var omöjlig: ”Jag är ingen monsieur som byter religion lika lätt som han byter skjorta”, deklarerade kungen.[5] Därmed var i praktiken tanken att gifta bort den engelske --skotske tronföljaren med Spaniens prinsessa avskriven, även om man utåt ännu inte gett upp. Tonen blev allt desperatare på ömse håll. Buckingham och Karl begärde vackrare juveler från England, dyrbarheter som anstod en spansk prinsessa och engelska gäster vid Habsburgs hov. I London satt den allt sjukare Jakob och längtade efter både tronföljaren och sin gunstling Buckingham, ”mina kära pojkar”. Dessutom blev han alltmer pressad av politiker som undrade vad deras tronföljare egentligen höll på med borta i Madrid. Diskussionerna med spanjorerna fortsatte trots detta och på engelsk sida började man så smått förbereda bröllopet.  I det sammanhanget upphöjdes Buckingham från markis till hertig, för att imponera på hovet i Madrid.[6]  Att redogöra för alla turerna i denna tragikomiska historia skulle dra ut för långe på tiden. Det räcker med att konstatera att kontroverserna mellan de engelska gästerna och spanjorerna blev allt bittrare. Det visade sig bland annat att Spanien inte hade några planer på att byta sida i kriget på kontinenten, vilket som sagt var en av baktankarna med hela projektet i London. När slutligen en spansk präst hindrades från att besöka en katolik i det engelska följet, ställde Filip IV ultimatum: alla engelska protestanter måste skickas bort om prinsen av Wales vill stanna i Madrid . Nu bestämde sig Karl och Buckingham för att resa hem, dock under sken av att giftermålet med Maria fortfarande var aktuellt. När prins Karl tog avsked av kung Filip i slutet av augusti 1623 skedde det i all vänskaplighet. Buckingham å sin sida var rasande och sade till den spanske ”premiärministern” Olivarez att denne fick ta på sig ansvaret för misslyckandet. Därpå red hertigen och prins Karl till Santander i norra Spanien, där en engelsk flotta väntade för att ta hem sin blivande drottning. Nu fick de nöja sig med kronprinsen. Vid nyheten att flottan var redo att föra hem dem blev hertig Buckingham så glad att han kysste budbäraren och gav honom en diamantring. Den spektakulära friarresan var över. Hur gick det med Infantan Maria? Hon blev så småningom gift med den tyskromerske kejsaren Ferdinand III, som 1648 undertecknade Westfaliska freden.[7] Med tanke på den blivande Karl I:s öde var det kanske lika bra att det engelska frieriet inte fullbordades.[8]                            [1] Jag kommer i fortsättningen att använda det svenska namnet Karl på prinsen av Wales.
[2] Spanska prinsessor kallas än i dag Infanta.
[3] Man kommer att tänka på Gustav Vasas oro över sonen Eriks planer att resa till England för att fria till drottning Elisabet 1560.
[4] Det normala är som bekant att den kvinnliga parten anpassar sig till mannens religion, eftersom hon flyttar till sin makes rike. Å andra sidan är det inte unikt att en prinsessas anhöriga fordrar att hon får behålla sin religion, exempelvis när Gustav IV Adolf förhandlade om giftermål med en rysk prinsessa. Att kräva att mannen anpassar sig till hustruns religion är däremot ytterst ovanligt bland Europas dynastier, kanske unikt.
[5]  Syftar förmodligen på Henrik av Navarra, som blev katolik för att kunna bestiga Frankrikes  tron.
[6]  Hertigen av Buckingham har blivit odödlig genom Dumas roman ”De tre musketörerna”.

[7] https://sv.wikipedia.org/wiki/Maria_Anna_av_Spanien
[8] Denna text bygger i stort på kapitel 3 i Christopher Hibberts bok Charles I  (1968).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar