onsdag 3 maj 2017

Här avgjordes gustavianernas öde
Det finns platser och byggnader som förknippas med olika kungliga dynastier. Ett känt exempel är Versallies i Frankrike, som utom att vara en symbol för kungligt envälde i allmänhet också kan stå som ett monument över de sista kungarna före revolutionen. Med svenskt språkbruk skulle denna epok kunna betecknas som ”det Ludvigska enväldet”. I Sverige kan exempelvis Uppsala med dess slott och domkyrka stå som symbol för Vasaätten. Flera av de viktigaste händelserna i släktens historia utspelade sig där. Det var på slottet Sturemorden ägde rum 1567 och 1629 diskuterade ständerna huruvida Sverige borde delta i trettioåriga kriget. På samma slott abdikerade drottning Kristina i juni 1654, vilket öppnade vägen för en ny dynasti på Sveriges tron. Vasaättens kungar kröntes i domkyrkan och några av släktens äldre kungar ligger begravda där. Går vi till gustavianerna på 1700-talet, är naturligtvis Haga utanför Stockholm det man först kommer att tänka på. Här anlade Gustav III sin park och härute var det meningen att ett nytt kungaslott skulle byggas, ett svenskt Versallies. Också sonen trivdes på Haga och byggde sig en egen bostad där. Det var på Haga han fick definitivt besked att ett uppror brutit ut i mars 1809. Han åkte genast till Stockholm, där han greps följande dag. Det finns dock en byggnad, eller snarare anläggning, som kanske ännu mer förtjänar att stå som monument över gustavianernas epok, Sveaborg i Finland. Här började och slutade det gustavianska styret. Det definitiva avgörandet skedde visserligen i Stockholm, såväl 1772 som 1809, men det var på Sveaborg som förspelet ägde rum. Vad som hände där i augusti 1772 och maj 1808 beredde marken för den fortsatta utvecklingen.
På morgonen 16 augusti 1772 kom en större grupp soldater och officerare seglande till fästningen. De var säkert trötta för resan hade varit minst sagt besvärlig med regn och motiga vindar. Detta hindrade emellertid inte besökarna att utföra sitt uppdrag, nämligen att erövra fästningen för kung Gustav III:s räkning. Det blev inte någon större affär: man hade anhängare på Sveaborg som visste vad som skulle hända och som säkert börjat undra om något gått galet i planeringen. Ett par vakter hotades visserligen med vapen men efter en stund var allt lugnt. Expeditionens ledare, överste Jacob Magnus Sprengtporten, höll tal till fästningens officerare om rikets vådliga tillstånd och manade dem att sluta upp kring kungen, Vilket de flesta också gjorde. Undantaget var kommendanten och en artilleriofficer som hette Cronstedt. De fängslades men släpptes snart och Cronstedts son, 15-årige Carl Olof, följde sedan med Sprengtporten mot Stockholm för att delta i Gustav III:s planerade statskupp. Då de efter mycket besvär äntligen kom fram fann de att kungen tagit saken i egna händer. Han hade på eget bevåg gjort revolution och stod nu som rikets ledare, om än inte helt. enväldig. Trots detta glömde kungen inte att det var Sprengtporten som gjort upp den ursprungliga planen.  Han kallade honom ”rikets befriare” och gjorde honom till kommendör av svärdsorden. Det är också sant att om Sveaborg inte övertagits hade kungens ställning varit mycket osäker. Officerare som var lojala mot ständerna kunde ha låtit ryska trupper använda fästningen som bas för krig mot Sverige och hur det sedan slutat kan vi inte veta. Även om Sveaborg inte var den enda delpunkten i Gustav III:s revolutionsplaner, var det utan tvivel en av de viktigaste. Drygt 35 år senare, i maj 1808, utspelades ett nytt drama på Sveaborg.  I februari detta år hade ryska trupper invaderat svenska Finland utan krigsförklaring och i mars ockuperade fienden Helsingfors. Sveaborg var avsett att skydda staden för anfall från vattnet, inte att motstå en belägring ledd FRÅN Helsingfors. Det fanns också brister i underhållet av anläggningen. Ändå räknade den ryska krigsledningen med att tvingas skjuta sönder fästningen och läget var långt ifrån så pressat att man var tvingad att kapitulera. Ändå var detta just vad kommendanten gjorde 3 maj 1808, trots att många bland manskapet motsatte sig hans beslut. Kommendantens agerande de senaste månaderna hade i själva verket närmast underlättat ryssarnas krigföring. Han underlät dessutom att förstöra den krigsmateriel och de fartyg som fanns på Sveaborg innan fästningen överlämnades. Kommendanten var ingen mindre än Carl Olof Cronstedt, vars far hade fängslats den där gången i augusti 1772 Han hade gjort lysande karriär under Gustav III men kommit i onåd hos Gustav IV Adolf och hamnat på Sveaborg som kommendant. Att han nu överlämnade fästningen i fiendens händer utan strid tycks mindre ha bottnat i renodlat förräderi än i en känsla av att det inte tjänade något till att slåss, ungefär som danskarna resonerade i april 1940.[1] Vilka krafter eller känslor som än påverkade beslutet om kapitulation blev den psykologiska effekten fruktansvärd i Sverige, åtminstone inom krigsledningen. Sveaborg betraktades som ett skydd för Sverige mot grannen i öster, vilket redan fästningens namn avslöjar. Nu hade detta ”Nordens Gibraltar” fallit utan någon verklig strid. När Runeberg i sin dikt ”Sveaborg” beskriver hur blotta omnämnandet av fästningen väckte soldaternas hopp och förtröstan är det med visshet en överdrift men bilden av den chock som nyheten om kapitulationen innebar är säkert korrekt:  
             Ej glöms i tiders tid den dag då denna sägn blev sann
                    Då likt ett dystert tordönsslag det säkra bud oss hann.
                    Att landets sista hopp gått ner
                    Att Sveaborg var svenskt ej mer[2]  

Misstanken att förräderi låg bakom spreds snabbt men en officer påpekade i sin dagbok att kungen bar en del av ansvaret, genom att till kommendant på en så viktig fästning ha satt en man som han förolämpat och som därför hade skäl att hata honom. Gustav IV Adolf ansågs alltså ytterst vara medskyldig till vad som hänt och det bör noteras att Carl Johan Adlercreutz, som tio månader senare arresterade kungen på Stockholms slott, var född i Finland. Även om det kanske var en slump ligger det något symboliskt i detta faktum. Gustavianska tiden hade börjat med en räd mot Sveaborg och den slutade med att fästningen överlämnades till ryssarna.[3]    [1] Jag måste poängtera att detta är min personliga uppfattning om motiven bakom Cronstedts agerande.
[2]  Av bekvämlighetsskäl återges de två första raderna inte  med exakt samma  uppställning som  i Runebergs dikt http://svenskadikter.com/Sveaborg.
[3] Denna text bygger på Herman Lindqvist, Historien om Sverige, del VI, ”Gustavs dagar”, s. 64-66 och på  Svenska historier, av Gustav von platen & Tecknar Anders(Svenska Dagbladet 1987), sjunde kapitlet ”Den ärelösa kapitulationen”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar