tisdag 6 november 2018

En hjältes död


Morgonen var kall och dimmig. Det måste ha rått en spänd stämning bland soldaterna, kanske mer än vad som var vanligt till och med inför en drabbning. Den senaste tiden hade varit svår, med utnötningskriget mot Wallenstein i Núrnberg och så den hårda marschen efter honom upp till Sachsen. Nu stod man vid staden Lútzen för att äntligen få till stånd en strid med fienden, äntligen därför att initiativet ovedersägligt de senaste månaderna glidit över i de kejserligas händer. En seger mot Wallenstein skulle åter vända lyckan till det nordiska lejonets favör. Kungen framhöll också indirekt att detta var syftet med dagens batalj. När han red utefter leden ropade han till de församlade: ”Idag skall vi göra slut på besvärligheterna, pojkar”.[1] Om inte dimman varit så tät, hade de marscherat tidigare. Man visste att Wallenstein väntade förstärkningar av Pappenheim och hans rytteri. Svenskarna måste slå till innan de hann fram. Som det nu var fick man vänta på att dimman skulle lätta, i alla fall något sånär. Den var för övrigt ”påbättrad” av brandrök från några kvarnar som fienden låtit tända på. Vid elvatiden bedömdes det vara klart nog. Kungen knäppte händerna, vände ansiktet mot skyn och utropade: ”Jesus, Jesus, hjälp mig idag att strida till ditt heliga namns ära. Framåt marsch”! Trummorna slog, hären tog det första steget mot fienden. Strax efteråt avfyrade det kejserliga artilleriet sin första salva. De första kulorna föll bland svenskarna. Slaget vid Lútzen hade börjat.

Om det överhuvudtaget finns något sådant som ”en hjältedöd”, måste man erkänna att Gustav II Adolf led en sådan. Faktum är att få ”krigarkungar” eller stora generaler har stupat i strid genom tiderna: Inte Alexander, inte Caesar, inte Napoleon, Henrik V av England eller Henrik IV av Frankrike. En känd monark som faktiskt gjutit döden på slagfältet är Rikard III av England. Denne kung förknippas dock som bekant med diverse negativa gärningar och räknas därför sällan eller aldrig in bland ”hjältarna” eller ”krigarkungarna”, trots att han kanske förtjänar det lika mycket som Gustav Adolf. I Sverige är det likadant. Av fyra krigare på tronen under seklet 1611-1718 är det bara två som dött i krig och av dessa två är Gustav Adolf ensam om att ha stupat i regelrätt strid och utan tvekan för en fiendekula, eller snarare flera kulor. I hans fall finns å andra sidan ingenting att klaga på i bilden av hur en sann general bör sluta sitt liv. Kungen fick sina första blessyrer när han red för att undsätta en rytteriavdelning vars överste stupat. I sin iver red han så snabbt att hans eskort med några få undantag inte kunde följa honom. Att han dessutom inte hade harnesk på sig hjälpte knappast upp situationen. Detta berodde dock inte, i varje fall inte enbart, på hans fetma som Ohlmarks lite elakt påstår utan på skador från tidigare fältslag. Efter ett flertal skottskador och värjsting avled slutligen Gustav II Adolf liggande på slagfältet vid Lútzen. I motsats till många andra statschefer och politiska ledare fick han det slut han själv begärde att undersåtarna skulle riskera för hans och rikets skull. I det avseendet var Gustav II Adolf en verklig hjälte.[2]                 [1] Orden återges här i en halvt moderniserad form. Enligt Ohlmarks ska Gustav Adolf ha sagt: ”I dag skall vi göra slut på alla våra sorger, gossar”.. Andra återger orden: ”i dag, gossar skall vi göra slut på alla våra besvär”.    
[2][] Denna text bygger huvudsakligen på Åke Ohlmarks, Konungen är död, en tusenårskrönika om svenska monarkers slut(1983), s. 82-84.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar