tisdag 27 november 2018

I slutet var deras begynnelse, Kleopatra och Maria Stuart


Hon låg behagfullt utsträckt på soffan. Liksom allt annat i hennes liv skulle döden vara värdig och majestätisk, som det anstod hennes rang. Korgen stod bredvid henne, korgen med fikon som vakterna låtit föra in. De anade inte vad som funnits dolt under frukterna. Eller kanske de anat det men av respekt låtit korgen komma fram utan kontroll. Hon hade alltid utövat makt över männen: Hade inte två av de mäktigaste männen i Rom fallit för hennes charm! Nu hade den tredje, han som tillslut besegrat henne, gått med på att låta hennes make begravas här, han som svikit sitt land för hennes skull. Han tänkte visa upp henne i sitt triumftåg i Rom som en simpel fånge, en hora till de ”sedesamma romarnas” begabbelse. Ett hånleende lekte på hennes läppar. Han kände henne dåligt om han trodde att hon, Egyptens drottning, tänkte finna sig i en sådan behandling. Hon hyste ingen större oro för sina barn med Antonius, de var barn till en romersk general och skulle behandlas därefter. Den fruktan hon kände gällde den äldste sonen, Hans son. Den rättmätige arvingen till Roms och Egyptens tron. De påstod visserligen att de inte hade några kungar i Rom. Men hon visste bättre: De var lika maktlystna som hennes egen släkt alltid hade varit. Caesar hade också vetat det. Han var den ende av romarna som förstått vad Rom var, vad Egypten var och vad båda rikena kunde bli tillsammans. Den ende som varit värdig att ärva den store Alexander, hennes anfader! Ett ögonblick lät hon sina minnen få överhanden; resan de gjort tillsammans på Nilen, den gången han visat henne statyn i Venustemplet i Rom, den som föreställde henne själv. Den hemska dagen i mars 14 år tidigare, då hon sett hans döda kropp och togan, genomstungen av mördarnas dolkar. Åh, om han fått leva längre! Skulle deras son nu lida samma öde. Han var ju det enda kvarvarande hotet mot Octavianus. Hon tog sig samman. Hon måste förlita sig på Isis beskydd. Gudinnan, hennes och Egyptens moder, skulle inte låta Caesarion förgås. Nu var det bråttom. När som helst kunde en vakt komma och förhindra hennes planer. Ett lätt prassel hördes från fikonkorgen. Drottningen sträckte fram sin nakna, smala arm. Hugget kändes knappt och det enda som hördes var ett lätt väsande. Hon förundrade sig över att hon erfor varken snärta eller rädsla, bara en domnande kyla. Ögonlocken blev allt tyngre… Då vakterna några minuter senare kom in i rummet var det försent: Drottning Kleopatra, det självständiga kungariket Egyptens siste härskare, var död. Så hade hon i slutänden överlistat sin fiende. Octavianus hade tagit hennes rike men inte hennes värdighet.[1]

Drottningen skred in i salen, som om hon gått till en vanlig hovceremoni. Lorderna stod samlade kring väggarna och iakttog uppmärksamt hennes ansikte och rörelser. Hon var fast besluten att föra sig som en sann suverän in i det sista. Till sin trofaste kammarherre, som inte kunnat hålla tårarna tillbaka vid hennes åsyn, sade hon tröstande: ”Gläd dig att mina lidanden snart är över och hälsa min son att jag dör som en sann furstinna”. Hon bar vit slöja och vita skor, till tecken på sin status som änka. Hon var iförd svart mantel och mörkbrun överklänning. För att inte missfärga tyget var den undre klänningen och handskarna röda. Hon vägrade envist att höra den protestantiske prästen predika och bad högt och ljudligt sina katolska böner. Alla skulle se att det var en martyr som dog för sin tro. Sedan prästen slutligen tystnat gav drottningen högt sina fiender, särskilt drottningen av England, förlåtelse för vad som nu skulle ske och bad även om hjälp för den i England så hårt prövade Heliga kyrkan. Uppvaktningen hade nu klätt av henne mantel och överklänning. Hon stod endast iförd sin röda klänning och de röda handskarna. Med en maning till hovdamerna att hålla sitt löfte och inte gråta, lade drottningen så sitt huvud på stupstocken. Då bödeln bad om tillgift för vad han skulle komma att göra, svarade hon åter att det endast innebar slutet på hennes lidanden. Så föll yxhugget, även om det som så ofta krävdes flera hugg för att skilja huvudet från kroppen. Kanske tänkte drottningen i denna stund på de ord som blivit hennes valspråk: ”I mitt slut är min begynnelse”. Drottning Maria Stuart, Skottlands sista oberoende regent, var död.[2]       

Det kan tyckas underligt att jämföra Kleopatra VII av Egypten med Maria Stuart av Skottland. De båda drottningarna kom ju från helt olika kulturer och levde under vitt skilda epoker. Ändå finns det flera beröringspunkter mellan dem. Inte minst gäller det ryktet inför eftervärlden. Bägge kom att förknippas med sex och syndfullhet, som av deras fiender utmålades som skuld till deras olycka. Samtidigt ansågs de som kallblodiga intriganter vilka lömskt narrat hederliga om ock svaga män i fördärvet. Deras anhängare framställde dem istället som martyrer eller kulturellt högtstående kvinnor som fallit offer för en grym, rovgirig motståndare. En viktig aspekt när man söker likheter mellan dessa drottningar ligger just hos deras motståndare. Man skulle rentav kunna hävda att det är motståndarna som gör det intressant och meningsfullt att överhuvudtaget se på det gamla Egyptens och Skottlands sista regenter som ett par. Ty genom en nyck av ödet blev deras besegrare också de största regenterna i sin tid. Augustus av Rom och Elisabet I av England är än idag de två regenter ur sitt respektive rikes historia som alla någon gång hört talas om, oberoende av kunskaper i historia i allmänhet. Det var visserligen inte Augustus som skapade det romerska imperiet men han och hans rådgivare förstod att stabilisera riket och förvalta vad föregående generationer samlat på sig. På samma sätt stabiliserades England under Elisabet och grunden till ett imperium lades. Deras tid var också en tid av blomstrande kultur: Om Rom hade Vergilius och Ovidius hade England Shakespeare och Ben Jonson. Lustigt nog satt de båda regenterna vid makten lika länge, 44 år.[3] Både Augustus och Elisabet fick kämpa för att nå makten. Augustus tvingades gå över flera lik för att nå Palatinen i Rom medan Elisabet mest bara behövde vinna tid, vilket i sig var nog så påfrestande och ofta förenat med livsfara. Men till sist var alla hinder undanröjda: Det enda kvarvarande orosmomentet var Egyptens respektive Skottlands drottning. Med dem fanns inga möjligheter till förhandling. Det var en strid på liv och död. Om Kleopatra vann innebar det att Romariket skulle styras från Alexandria, förvandlas till ett nytt alexandrinskt imperium. Om Maria Stuart segrade innebar detta också att katolicismen segrat. Därför symboliserade i båda dessa fall kampen mellan individer också kampen mellan olika världssystem. Därför är än idag striden med Kleopatra respektive Maria Stuart det stora frågetecknet, den stora fläcken på Augustus och Elisabets historiska eftermäle: Vem av de båda motståndarna i respektive strid hade rätt. Stod segrarna för förnuft och framåtskridande eller var de hänsynslösa maktmänniskor som skamlöst utnyttjade sina motståndares passionerade personligheter till egen fördel?[4] Det säger närmast sig självt att svaret på dessa frågor ofta betingats av nationella, i Maria Stuarts fall även religiösa, hänsyn. I västvärlden hålls Augustus för hjälte och Kleopatra för skurk, på sin höjd värd en viss beundran för modet att ta sitt liv.[5]  I öst, med centrum i sitt forna rike, är drottningen en lärd, högtstående kvinna. På samma sätt stöder protestantiska engelsmän Elisabet medan katolska skottar prisar Maria Stuart. De båda drottningarna, liksom naturligtvis deras båda huvudfiender, lämnar med andra ord ingen som studerat dem orörd. Förutom dessa ”yttre” likheter, som mer har att göra med de båda drottningarnas fiender än med dem själva, finns det också mer personligt färgade detaljer som överensstämmer. Både Kleopatra och Maria Stuart tillhörde släkter som regerat sina riken länge, faktiskt ungefär 300 år i båda fallen. Även om Ptoleméernas Egypten var avsevärt mycket rikare än Stuartarnas Skottland, var båda rikena på nedgång när den sista drottningen föddes: ”Jag är bara tjugosju år och livet trycker mig redan lika mycket som min krona”, hade kung Jakob V, Maria Stuarts far, skrivit några år innan hon föddes.[6] Man kan gissa att Ptolemaios XII skulle ha känt igen sig i dessa ord. Det var knappast något nöje att regera över ett Egypten som på 60-talet före Kristus var föga bättre än en lydstat till det mäktiga Rom och försöka övertala folket i Alexandria att acceptera höga skatter för att stilla detta rovgiriga monsters hunger, lika lite som en katolsk kung på 1530-talet kunde trivas i ett Skottland som i allt högre grad influerades av calvinnismen, var fullt av upprorisk adel och hade England flåsande som ett rovdjur i nacken, färdigt att invadera när som helst. Båda kungarna fann större nöje i musik och sång än i att försöka bedriva politik. Deras döttrar beslöt emellertid att ta upp kampen.[7] Återigen genom en ödets nyck tillträdde flickorna makten vid ungefär samma ålder, 18-19 år. Kleopatra, som växt upp i det politiskt oroliga Egypten, var förmodligen bättre rustad än sin sentida ”syster” att ta regeringstyglarna. Maria Stuart hade växt upp i det, åtminstone just då, politiskt mer stabila Frankrike och till och med varit drottning där en kortare tid. Hon var van att bli åtlydd och hade svårt att uthärda det envisa motståndet från fanatiska calvinnister och upproriska adelsmän i Skottland, vilket inte hindrade henne från att bita ifrån sig när så krävdes.[8] Båda drottningarna var begåvade och utbildade i språk och konsten att föra sig, även om Maria Stuart inte lär ha varit lika duktig på skotska som Kleopatra på egyptiska. Bägge var särskilt bra på en sak: De kunde förföra sin omgivning, medvetet eller omedvetet. Plutarchos, som var negativt inställd till Kleopatra, säger att hon hade en melodisk röst och stark utstrålning. Maria Stuart fick många att ta parti eller uttrycka beundran för henne, både som drottning och senare i fångenskap. Också Elisabets representanter berättade om den skotska drottningens förmåga att tala för sin sak, hennes frimodiga, vänliga sätt och inte minst hennes mod.  Då hennes andre man svikit henne på ett minst sagt upprörande sätt, lyckades hon få honom att nästa dag byta sida och återvända till henne.  Båda drottningarna insåg på ett tidigt stadium av sitt regentskap att de behövde en bundsförvant, företrädesvis en inflytelserik man, som understöd för sitt maktinnehav. Slumpen förde tidens mäktigaste man till Kleopatras rike i rätt ögonblick, general Gajus Julius Caesar. Sedan han krossat hennes fiender tillbringade de en längre tid tillsammans och när han reste sin väg var hon gravid. Senare reste hon till Rom, förmodligen på hans inbjudan och var i staden, eller åtminstone i närheten, då Caesar mördades i mars 44 f kr. Några år senare fick Kleopatra kontakt med general Marcus Antonius. Med tiden inledde de ett förhållande som på sikt fick katastrofala följder för dem båda. Också för Maria Stuart blev relationerna med olika män ödesdigra men det måste erkännas att hon gjorde sämre val än sin egyptiska kollega. Lord Henry Darnley, en skotskengelsk furste med samma släktband till det engelska kungahuset som drottningen själv, visade sig vara föga bättre än ett kräk, utsvävande och allmänt opålitlig. När drottningen i sin frustration vände blickarna mot earl Bothwell inträffade katastrofen. Det kan diskuteras huruvida Kleopatra förförde Antonius, som Augustus och Plutarchos hävdar, om Antonius tvärtom förförde drottningen eller, vilket nog är troligast, båda kom till slutsatsen att de tjänade på att samarbeta. Men det samtida materialet visar med all önskvärd tydlighet att Maria Stuart under några månader år 1566-67 var helt i Bothwells våld i andlig bemärkelse.[9] Darnleys våldsamma död, misstankarna som riktades mot Bothwell och giftermålet mellan drottningen och earlen kort efter Darnleys död ledde till att drottningen avsattes och tvingades fly till England där hon tillbringade nära 20 år som fånge innan hon avrättades i februari 1587.

I och med Maria Stuarts fängslande upphör alla egentliga likheter mellan henne och drottning Kleopatra av Egypten sett till deras konkreta liv. I grund och botten kan man konstatera att det inte var oförsiktiga kärleksaffärer som blev deras öde utan deras arvsanspråk. Varken Kleopatra eller Maria Stuart tycks i och för sig ha gått så långt som att öppet ifrågasätta Augustus och Elisabets styre och göra anspråk på makten över deras riken för egen del men deras ”symboliska” agerande var illa nog. I Kleopatras fall fanns det teoretiskt sett inget anspråk att göra eftersom Rom till namnet fortfarande var en republik. Men Augustus, som i Juljus Caesars testamente utsetts till dennes huvudarvinge, gjorde anspråk på makten över imperiet med hänvisning till sitt släktskap med den döde.[10] När Marcus Antonius vid en ceremoni i Alexandria år 34 f kr., utöver att ge sina egna barn med drottningen diverse titlar, utropade Kleopatra till Egyptens härskare och hennes son Caesarion(lille Carsar), till medregent med hänvisning till att denne var Juljus Caesars biologiske son, innebar detta en oerhörd provokation mot Augustus. Även om det inte sades rätt ut att Kleopatras son, och därmed indirekt hon själv, var Romarrikets sanne arvtagare, var innebörden tydlig nog.  Därefter var kriget i det närmaste oundvikligt.[11] Maria Stuart hade otvivelaktigt anspråk på den engelska tronen genom sin farmor, en äldre syster till Henrik VIII. Henrik hade i sitt sista testamente gjort Elisabet till sin arvinge, i händelse hans son och äldre dotter avled barnlösa. Om det var något Henriks egen regering hade visat var det å andra sidan att frågan om vem som var tronarvinge eller ”av äkta börd” kunde få högst olika svar från den ena dagen till den andra. Då Elisabets syster Maria avled i november 1558, framställde Maria Stuart sitt anspråk på Englands tron genom att föra in det engelska riksvapnet i sitt eget, utan att därför uttryckligen kräva arvsrätten till tronen.[12] Detta var inte mer acceptabelt för Elisabet än vad ceremonin i Alexandria hade varit för Augustus. I detta fall behövdes det i längden inget regelrätt krig för att besegra rivalen och även om skandalen med Bothwell aldrig ägt rum är det tveksamt om Maria Stuart verkligen haft möjlighet att ta till vapen mot Elisabet, med tanke på de många intriganta motståndarna i det egna Skottland. Men enbart ett potentiellt hot var nog för att motivera både Elisabet och Augustus att vara på sin vakt. Genom symbolhandlingar störtade Kleopatra och Maria Stuart i längden sig själva, om inte sina riken, i fördärvet. Men båda drottningarna lyckades genom sin tapperhet i nederlaget, som förmodligen bottnade i den trygghet medfödd upphöjdhet kan skänka, göra sig själva odödliga. De utgör än idag ständiga ämnen och tvisteämnen för historiker, olika typer av konstnärer och författare. Kleopatra kunde med lika stor rätt som Maria Stuart ha haft sentensen ”I mitt slut är min begynnelse” till valspråk.

                                                         [1] Den scen som återges är naturligtvis helt fiktiv. Exakt hur Kleopatra begick självmord är än idag en omtvistad fråga, även om man länge utgick från att det skedde med hjälp av en giftorm. Ännu mindre vet vi vad hon tänkte men jag bedömer min framställning av drottningens funderingar inför slutet som psykologiskt trovärdig 
[2] Det dröjde till början på 1700-talet innan Skottland helt integrerades med England. Ändå är det berättigat att kalla Maria Stuart landets sista regent, bortsett från sonen som regerade Skottland 15 år innan han som engelsk kung fick sitt huvudresidens i London. Även om familjen Stuart nu, åtminstone till namnet, härskade över hela Storbritannien, så att man kunde säga att skottarna till slut vunnit kampen om hegemonin på de brittiska öarna, blev Skottland med nödvändighet en underordnad provins i det engelska väldet efter 1603. Angående Maria Stuarts död, se http://bosonshistoria.blogspot.com/2016/02/jag-dor-som-en-sann-furstinna.html . 
[3] Räknat från Alexandrias fall och Antonius död 1 augusti år 30 f kr. regerade Augustus exakt 44 år och 19 dagar. Om man räknar från Kleopatras död blir det 44 år och 7 dagar. Elisabet regerade några månader längre, från 17 november 1558 till 24 mars 1603. Det bör också tilläggas att Augustus, som då ännu kallade sig Octavianus eller Caesar, hade makten i den västra delen av romarriket, med centrum i själva Rom, ända sedan slutet av 40-talet f kr. Det var dock först från år 30 som han blev rikets ende och obestridde härskare.   
[4] Som Stefan Zweig skriver i inledningen till sin biografi över Maria Stuart(svensk översättning i nyutgåva 1990), är det i en strid mellan två individer eller åskådningar nästan omöjligt för utomstående att inte ta parti för någondera parten.      
[5] Den romerske skalden och lärde mannen Horatius, som en gång bekämpat de dåvarande allierade Antonius och Octavianus i slaget vid Fillipi 42 f kr. kunde inte undertrycka en ton av beundran då han skrev om Kleopatra.
[6] Zweig s. 17.
[7] Det råder en viss osäkerhet om exakt hur många döttrar Kleopatras far ursprungligen hade. Vanan att gifta sig inom den egna familjen, något som även måste påverkat släkten negativt ur genetisk synpunkt, gör det svårt att reda ut vem som är vem och exakt hur en enskild person är släkt med en annan inom den Ptoleméeska dynastin. Så mycket står klart som att Kleopatra VII var näst yngst av Ptolemaios XII:s döttrar. Maria Stuart var Jakob V:s enda överlevande barn inom äktenskapet.
[8] ”Jag stötte på en beslutsamhet som jag aldrig funnit hos någon så ung”, konstaterade den protestantiske folkledaren John Knox efter sitt första möte med Maria Stuart(Zweig s.80).
[9] Äktheten hos de brev som drottningen skall ha skrivit till Bothwell(”Kasettbreven”), har debatterats enda sedan de hittades i ett skrin som Maria givit earlen i gåva. Denna text förutsätter att materialet är äkta. Jag grundar min uppfattning främst på historikern Hans Villius´ framställning i Skrivet i lönndom, konspirationer, hemliga handlingar och annat ur historiens arkiv(1999), kapitlet ”Maria Stuart och mordet på Darnley”. 
[10] Det bör kanske förtydligas att jag för enkelhetens skull använder beteckningen ”Augustus” om Kleopatras besegrare, trots att denne inte antog detta namn förrän efter hennes död.
[11] Joyce Tyldesley, Kleopatra, Egyptens sista drottning(svensk översättning 2008), s. 189. Se även Plutarchos, Marcus Antonius 53 i Plutarchos, 5 biografier(2010,översättning av Ingemar Lagerström), s. 246. För diskussioner om Kleopatras bakgrund och förhållande till Caesar, kan också hänvisas till Adrian Goldsworthy, Caesar, en biografi(svensk översättning 2007, kapitel 20 och 23.  
[12] Zweig, s. 40-43.Då Danmarks kung vid ungefär samma tid infogade det svenska riksvapnet i sitt eget vapen, bidrog detta starkt till utbrottet av "nordiska sjuårskriget" 1563. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar