lördag 26 januari 2019

Blomsterprinsens morfar                                                           Storfurst Paul med sin andra familj 1916
                                                     

Ni som följer min blogg har kanske märkt att jag gärna skriver om olika händelser och personer ur ovanliga vinklar och att jag ibland ger porträtt av mindre kända personer med kunglig anknytning. Jag hoppas på så sätt väcka intresse för olika dynastiers historia och lyfta fram detaljer som inte ingår i allmängodset hos de redan intresserade. En mindre känd historisk person som borde få mer uppmärksamhet i Sverige är storfurst Paul(Pavel), Alexandrovitj av Ryssland. Hans dotter Maria var en kort tid gift med prins Wilhelm, son till Gustav V. Deras son Lennart blev känd som ägare av blomsterparadiset Mainau i Bodensjön. . Därför ligger både storfurstinnan Maria och hennes bror Dimitri, som deltog i mordet på den beryktade Rasputin under första världskriget, idag begravda på den svenske grevens slott i Tyskland. Storfurst  Paul, som i januari 2019 varit död i 100 år, är alltså i högsta grad en del av Sveriges kungliga historia.

Storfursten Paul Alexandrovitj, som föddes 1860, var yngste son till tsar Alexander II och dennes hustru Maria. Föräldrarna hade varit gifta i nära 20 år och de många graviditeterna hade gjort modern alltmer sliten och trött. Vid tiden för Pauls födelse stod tsaren i begrepp att genomföra avskaffandet av livegenskapen och i privatlivet började han alltmer intressera sig för andra kvinnor. Som det ofta händer i stora familjer kom det yngsta barnet att ty sig till de syskon som stod honom närmast i ålder, brodern Sergej och systern Marie.[1] Under uppväxtåren var de yngre barnen ofta på resa med sin mor mellan olika kurorter. Som brukligt var för yngre prinsar i Ryssland planerade man en militär karriär för Paul men hans informator som var kulturellt begåvad ingav honom också intresse för teater och dans. Under hela sitt liv beskrevs han som artig, lugn och tillbakadagen, i motsats till flera av sina äldre bröder. Medan Pauls utbildning fortgick i stillhet mörknade himlen alltmer kring tsardynastin. Först dog den äldste brodern Nikolaj, som betraktats som en framstegsvänlig man och som många hoppas på som tronföljare. Sedan följde tsarens skandalomsusade förhållande med en ung dam ur högadeln som efter Pauls mors död 1880 slutade med ett lika skandaliserat giftermål.[2] Samtidigt utsattes tsarfamiljen för flera revolutionära attentat och i mars 1881 dödades slutligen tsar Alexander vid en bombattack i Petersburg. Storfurst Paul var då drygt 20 år. Faderns död och brodern Alexander III:s tronbestigning tycks inte ha påverkat prinsens tillvaro på längre sikt. Den nära relationen till Sergej bestod och då denne några år senare gifte sig med den tyska prinsessan Elisabet(Ella), av Hessen-Darmstadt sammanbodde de tre en tid. Efter ytterligare några år gifte sig Paul själv år 1889 med den 19-åriga grekiska prinsessan Alexandra. Hon beskrivs som glad och varmhjärtad och paret tycktes lyckligt och harmoniskt. Men äktenskapet blev kort. Året efter giftermålet föddes dottern Maria(Marie i familjen) och förlossningen var svår. Följande år, 1891, var Alexandra åter gravid och visades på svågern Sergejs lantställe utanför Moskva. Till följd av ovarsamhet inleddes födslovärkarna två månader för tidigt. Barnet, sonen Dimitri, klarade sig men modern avled några dagar efter förlossningen. Den förtvivlade Paul stod ensam. I livet. Han var nu drygt 30. Medan allt detta hände hade Pauls äldste överlevande bror regerat Ryssland. Alexander III:s hårda metoder i jakten på sin fars mördare och kanske även hans rent fysiska uppenbarelse och styrka, som ingav både respekt och fruktan, hade pacificerat den politiska oppositionen mot enväldet och på ytan skapat stabilitet i riket. Problemen fanns dock kvar och revolutionära attentatsmän låg ständigt på lur för att förinta så många medlemmar av den kejserliga familjen som möjligt. Tsar Alexanders hälsa blev allt svagare och i oktober 1894 avled han. Sonen Nikolaj, storfurst Pauls brorson, efterträdde honom som Nikolaj II. Strax därefter inträffade den stora omvälvningen i storfurstens liv. 1895 träffade han Olga Valerianovna Pistohlkors, några år yngre än han själv och gift med en adjutant till en av hans äldre bröder. Mannen var dessutom kapten vid Pauls eget regemente. Paret hade redan tre barn men storfursten och Olga blev förälskade och inledde ett förhållande. Beskrivningen av hur detta uppdagades verkar närmast hämtad ur en halvdålig fars. En dag uppenbarade sig fru Pistohlkors på en hovbal iförd juveler som tillhört storfurst Pauls mor, Alexander II:s hustru. Änketsaritsan Maria, mor till Nikolaj II, kände igen ädelstenarna, blev rasande och kastade ut kaptenshustrun från balen.[3]  Under de närmaste åren efter detta intermezzo levde Paul under långa perioder borta från hovet med sin Olga, som han vid det här laget hunnit få barn med. Så småningom lyckades man få till stånd en skilsmässa från kapten Pistohlkors, mot att Paul lovade att inte gifta sig med Olga. När detta sedan ändå skedde i oktober 1902 utestängdes Paul från Ryssland, miste sina militära utmärkelser och förlorade vårdnaden om sina barn i första äktenskapet. Enligt Radzinskij var det tsar Nikolajs mor som främst drev på för att hennes svåger skulle förvisas. Det är möjligt att episoden med ädelstenarna fortfarande retade henne. Kanske tyckte hon också att storfursten svikit sin döda hustrus minne.[4] Man kan å andra sidan inte utesluta att också tsaren irriterat sig på farbrodern. Nikolaj avskydde bråk och kontroverser av alla slag men han var en ”städad” man som visste vad som passade sig och dessutom tsar av Ryssland och i denna egenskap närmast att se som Guds befallningsman i det stora riket. Att hans farbror tagit en gift kvinna med flera barn och av icke kunglig börd till älskarinna och sedan gift sig med henne måste ha sårat hans rättskänsla djupt. Vilket å andra sidan inte hindrar att tsaren våndades över vad han tvingades göra. Paul var den av hans fyra farbröder som stod honom närmast. De var nästan jämnåriga – Nikolaj var bara åtta år yngre. De tre andra hade en tendens att topprida sin brorson och predika för honom hur han borde styra sitt välde. Så icke storfurst Paul. Därför var det säkert med sorg i hjärtat som tsaren förvisade sin frände ur riket. Paul fick dessutom inom kort efterföljare. Under de närmaste åren skulle ytterligare två storfurstar berövas sina titlar och förvisas på grund av opassande giftermål.[5]  Paul och Olga tillbringade exilen i Paris, där de levde ett socialt rikt liv med ett eget litet hov av tjänare och i nära kontakt med sina tre barn, Vladimir, Irina och Natalia.[6] Genom en bayersk furste ordnade storfursten också en titel åt sin och Olgas son. År 1912 fick paret besök av Pauls dotter Marie, som stod i begrepp att bryta upp från sitt omöjliga äktenskap med den svenske prins Wilhelm. Hon hade med sig sin lille son Lennart, som lär ha haft trevligt med sina halvmostrar Irina och Natalia. Vartefter tiden gick hävdes bannstrålen från Ryssland och lagom till krigsutbrottet 1914 tilläts Paul återvända hem med sin nya familj. Detta skulle snart visa sig ödesdigert.

Vid hemkomsten var det en fördel att storfursten genom sin exil inte varit inblandad i de senaste årens intriger och gräl kring styrelseskick, oroligheter bland folket och tsarparets intima umgängeskrets. Därför kunde Paul ordna furstetitlar åt sin hustru och sina barn, som nu fick tillnamnet Paley. Paul försökte få krigstjänst men hans svaga hälsa, som delvis var ett arv från hans mor, gjorde att han låg sjuk under långa perioder. När han slutligen kom ut i kriget på våren 1916 med kavallerigenerals rang gjorde han dock så bra ifrån sig att han tilldelades ST Georges korset av fjärde klassen, en hög utmärkelse. På grund av sin fortsatt dåliga hälsa flyttades han på hösten samma år till en mindre slitsam tjänst vid tsarens högkvarter.[7] Allteftersom revolutionen närmade sig steg spänningen både ute i landet och inom den kejserliga släkten. Initierade personer som visste att Paul stod tsaren nära bad honom att varna Nikolaj för vad som höll på att hända, övertala honom att bryta med den farlige Rasputin, anta en ny konstitution eller åtminstone byta ut de ministrar som nu satt i ledningen för riket. Naturligtvis var detta lika utsiktslöst att uppnå för Paul som det varit för andra ministrar, officerare och storfurstar som sagt samma sak de senaste åren. Kanske anade han det på förhand, kanske inte. Hur som helst skrev hans hustru i sina memoarer att han återvänt hem från ett möte med tsarparet som ”en slagen man”. Till råga på allt fick storfursten några veckor senare uppleva att Dimitri(hans son i första äktenskapet), tagit saken i egna händer och med en grupp sammansvurna mördat Rasputin. Även om själva gärningen säkert gladde honom var Paul nu far till en man som i synnerhet tsaritsan betraktade som förrädare, nästan helgerånare. Dimitris liv skonades men han förvisades från hovet och från rikets båda huvudstäder Petersburg och Moskva.[8] En kort tid senare bröt revolutionen ut.

Nästan 70 år senare, 1985, skulle Pauls dotter Irina berätta sina minnen av den tid som följde för systersonen Lennart Bernadotte på slottet Mainau i Bodensjön. Hon gav honom också ett exemplar av de memoarer hennes mor Olga skrivit. Greve Bernadotte återger berättelsen i andra delen av sina egna memoarer.[9] Texten är gripande och hållen i en starkt personlig ton. Även om greven själv knappast har några personliga minnen av sin morfar är det en djupt berörd människa som skildrar en nära släktings sorgliga öde. Vad som tydligast framgår är storfurst Pauls lugn genom hela den process som följde på februarirevolutionen och Lenins maktövertagande på hösten 1917. Jämsides med de trakasserier familjen fick utstå och som bland annat omfattade stöld, skadegörelse och hot sökte gamla vänner och släktingar, bland dem en dotter från Olgas äktenskap med kapten Pistohlkors, regelbundet övertala dem att rädda sig. Fursten vägrade, om av fruktan eller stoiskhet får lämnas därhän. Slutligen fördes han till Peter-Paul-fästningen där han, tillsammans med några andra storfurstar arkebuserades 30 januari 1919. Storfurst Paul Alexandrovitj, Alexander II:s yngste son och Lennart Bernadottes morfar, blev 58 år gammal.[10]        

                              

                      [1] Marie gifte sig senare med Alfred, andre son till drottning Victoria av Storbritannien. Sergej blev guvernör i Moskva. Kontrasten mellan den burduse, brutale Sergej och den lugne försagde Paul är så påtaglig att man kommer att tänka på regeln inom fysiken att olika sorters elektricitet dras till varandra.
[2] Paul skall ha levt så skyddat att han inte visste något om sin fars älskarinna. Med tanke på Katarina Dolgorukovas alltmer dominerande roll vid hovet är det nog troligt att han kände till hennes existens men kanske inte hennes exakta status. Med tanke på de fortsatta händelserna i Pauls eget liv kan man kanske gissa att faderns exempel, oavsett när han fick reda på det, inte varit utan sin verkan. (För vidare läsning om tsarfamiljens förhållanden under Alexander II:s sista levnadsår kan hänvisas till Eduard Radzinskijs bok Alexander II, den siste store tsaren(svensk översättning 2007), och till http://bosonshistoria.blogspot.com/2017/03/drottningen-som-namngav-mariehamn.html.)  
[3] Enligt uppgift skall storfursten och hans älskarinna ha försökt hålla sin relation hemlig. Om det är sant och episoden på balen ändå ägt rum, måste man konstatera att de båda visat total brist på omdöme.
[4] Prinsessan Alexandra av Grekland var brorsdotter till änktsaritsan Maria.
[5] 30 år senare skulle Pauls dotterson prins Lennart av Sverige bli den förste av tre prinsar att berövas sina titlar av kung Gustav V på grund av icke kungligt giftermål, trots att kungen personligen var mycket fäst vid Lennart och såg honom som sitt favoritbarnbarn. Angående änketsatitsan Marias inställning till Pauls nya giftermål, se Eduard Radzinkij, ”Herre, fräls och försona Ryssland”, Nikolaj II – hans liv och död(svensk översättning 1992), s. 65.     
[6] Vi måste komma ihåg att detta att ”vara föräldrar” i vår tids mening inte var någon självklarhet för kungligheter så sent som i början av 1900-talet. Man kan undra om inte tsar Nikolaj, som trivdes allra bäst tillsammans med familjen, gärna hade levt samma liv som farbrodern i Paris. 
[7] Så här långt bygger min text huvudsakligen på https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Duke_Paul_Alexandrovich_of_Russia. Jag beklagar djupt att ingen av de böcker jag i skrivande stund har tillgång till ger en mer utförlig beskrivning av storfurst Pauls levnadsöde före 1917.  
[8] I efterhand visade det sig att denna dom räddade Dimitris liv.
[9] Lennart Bernadotte, Mainau min medelpunkt kapitlet ”Rysk återklang med vemod och värme”(1995).
[10] Med undantag för Vladimir, storfurstens äldste son i äktenskapet med Olga, överlevde alla Pauls barn från båda äktenskapen. Olga och hennes två döttrar flydde för en tid till Sverige och sedan vidare till Frankrike. Olga dog 1929, Irina 1990 och Natalia 1981.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar