fredag 19 oktober 2018

Den goda drottningen


Som vi tidigare varit inne på är det svårt att definiera begrepp som ”god” eller ”ond”, ”Lycklig” eller ”olycklig”. Kanske gäller detta speciellt ifråga om kungligheter. Hur avgör man om en kung varit olycklig eller inte? Vissa fall är nog så enkla, som Gustav IV Adolf i Sverige eller Kristian VII i Danmark. Men hur beskriver man en man som Nikolaj II av Ryssland: Visst var han otursförföljd och fick, liksom resten av familjen, ett fruktansvärt slut men det är inte många kungar som varit så lyckliga som han i sitt äktenskap eller ägnat sina barn så mycken omsorg och kärlek. En annan kunglighet som är svår att definiera utifrån ett lyckobegrepp är Jane Seymour, Henrik VIII:s tredje hustru. Hon var drottning ett drygt år och dog i barnsängsfeber men hon var den enda av kungens många gemåler som födde honom en son och arvinge. Därför blev hon också den av de sex hustrurna som Henrik kom att betrakta som drottningen i sitt liv. Det är vid hennes sida han alltjämt ligger begravd i St George’s kapell i Windsor.

Jane föddes i början 1500-talet, kanske samma år som Henrik VIII besteg tronen.[1] Hennes familj hade kommit till England med normanderna på 1000-talet och var framstående i sina egna trakter men hörde inte till den absoluta högadeln vid hovet. Icke desto mindre hade Janes far, Sir John Seymour, dubbats till riddare av kung Henriks far för sina insatser vid den sista större drabbningen i ”Rosornas krig” 1497. Han fortsatte sin lovande bana under sonens fälttåg i Frankrike 1513. Hans hustru Magery hade emellertid kungligt blod i ådrorna: Hon härstammade från Edvard III. Jane var femte barnet och äldsta dottern i en syskonskara på tio. Det finns inte mycket bekant om hennes barndom, som huvudskakligen tycks ha tillbringats på familjens huvudgods Wolf Hall i Wiltshire. Äldsta dottern undervisades i skriv- och läskonsten men man verkar inte ha satsat på hennes utbildning på samma sätt som Isabella av Kastilien eller Thomas Boleyn gjorde med sina döttrar. Jane lärde sig den för tiden typiskt kvinnliga konsten att brodera, något hon blev duktig på. Hon ansågs vacker med sitt blonda hår och ljusa hy men tydligen inte särskilt attraktiv på äktenskapsmarknaden: En yngre syster giftes bort före henne. Ändå var Jane ingen hemmasittare: Hon lärde sig konsten att rida och jaga. Att hon lärde sig lite franska och latin visar att hon var tänkt att kunna uppträda i förnämt sällskap, även om man knappast föreställde sig henne som rikets första dam. Det var i huvudsak en lantflicka med ett adligt namn som i slutet av 1520-talet reste till kungens hov för att ta tjänst. Jane kom till drottning Katarinas hushåll, som vid den här tiden var på väg mot upplösning. Hovet surrade av rykten om kungens förestående skilsmässa och giftermål med Anne Boleyn. Den nya hovdamen verkar ha tagit parti för drottning Katarina, inte så förvånande med tanke på hennes konventionellt färgade uppfostran men det finns ingenting som tyder på att Jane öppet skulle ha manifesterat sina åsikter i saken. När Katarina för alltid lämnade hovet i början av 1530-talet återvände Jane till Wolf Hall men var snart åter i tjänst vid hovet, nu hos drottning Anne. Någon gång på hösten 1535 besökte kung Henrik VIII familjen Seymour på Wolf Hall. Vad som hände där är osäkert. Det finns uppgifter om att Anne var i kungens sällskap och i så fall borde det ha varit svårt för Henrik att ostörd inleda en kurtis med husets äldsta dotter. Ändå är det möjligt att det var på familjegodset som hans kärlek till Jane tändes. Kanske var hon just då ledig från hovet och hemma för att hjälpa till i hushållet och kanske Anne Boleyn i sin tur var kvar vid hovet på kung Henriks önskan. I vilket fall som helst hade hans kärlek till sin andra hustru vid det här laget naggats ordentligt i kanten. Han var trött på denna grälsjuka kvinna, som var lika urusel på att skaffa söner som Katarina av Aragonien hade varit och som å andra sidan inte på långt när var lika underdånig som Katarina. I den sinnestämningen mötte han Jane Seymour. I andra delen av ”Henrik VIII:s självbiografi” låter Margaret George först kungen se Jane ta hand om sin demente far och senare sköta bikuporna i familjens trädgård, Han blir förförd av hennes mjukhet och överhuvudtaget av hennes huslighet och värme: ”Hon var som en uppenbarelse av renhet och oskuld. Just när jag hade gett upp hoppet om sådant och trodde att ondskan höll allt i ett fast grepp fanns Jane här, hel och obesmittad, vit och ren och okomplicerad”.[2]  

Även om Georges bok är en roman finns det ingenting som motsäger att det varit Janes lugna lite alldagliga sätt som fängslat Henrik, snarare tvärtom. En sådan kvinna var vad han just nu längtade efter.[3] Jane återvände till hovet, där hon snart blev en av centralgestalterna i det drama som utspelades. Exakt när beslutet fattades att göra Jane Seymour till drottning vet vi inte men det bör rimligen ha skett i samband med eller kort efter det missfall Anne Boleyn fick i slutet av januari 1536. Det är möjligt att Anne vid den tiden förstått att kungen kastade sina blickar på Jane. En del trodde att chocken över denna upptäckt orsakat olyckan. Det sades till och med att drottningen hade hittat sin hovdam sittande i makens knä.  En sådan skamlöshet kan definitivt uteslutas: Det stämmer inte med vad vi vet om Janes läggning. Däremot är det tänkbart, som en del hävdar, att Anne sett föremål som Jane fått av kungen och blivit mycket upprörd.[4] Det står hur som helst klart att drottningen känt till sin mans böjelse och tillskrivit den en avgörande betydelse för sitt kommande öde.[5]   Jane själv höll en markerat låg profil i detta skede: ”I denna fråga har hon uppträtt högst blygsamt”, som kungen uttryckte saken. Den pågående förändringen märktes som krusningar på ytan vid hovet: Janes släktingar fick plötsligt våningar i de kungliga palatsen. Utmärkelser som normalt borde ha tillfallit drottningens anförvanter kom istället familjen Seymour och deras vänner och släktingar till del.  Fraser skriver träffande att förloppet för tankarna till hur man i Sovjet utläste politiska konjunkturer genom att observera den inbördes turordningen vid militärparader. I början av maj 1536 arresterades slutligen Anne Boleyn. 19 maj avrättades hon i Towern. 20 maj 1536 trolovades Henrik VIII och Jane Seymour på Hampton Court. Tio dagar senare vigdes de i Whitehall. Den nya drottningen visades den närmaste tiden upp för folket i samband med flera ritualer och ceremonier. Därmed var Jane Seymour så att säga introducerad i sin nya roll som landets första dam.

Det nya äktenskapet tycktes förebåda en ny fredligare tid i England. Nu kom Maria, Henriks dotter med Katarina av Aragonien, tillbaka till hovet. Många trodde att den goda drottning Jane bevekt sin man att ta flickan till nåder och säkert var hon glad åt händelseutvecklingen. Som vi sett hade hon hört till sin föregångares hov en tid och i den egenskapen åtminstone träffat eller sett den unga prinsessan. Att Maria återvände hade dock minst lika mycket med hennes egen och kungens önskan som med Janes förböner att göra. Katarina hade alltid inpräntat lydnad mot kungen i sin flicka så länge ”du inte förlorar din själ”. När nu både Katarina och Anne Boleyn var döda och kungen ingått ett nytt äktenskap, på vars laglighet ingen kunde tvivla, fanns ingen anledning för Maria att hålla sig borta från hovet. Hennes far tog mer än gärna emot henne. Henrik VIII var, hur otroligt det än kan låta, en varm och kärleksfull natur, givetvis under förutsättning att man lydde honom oreserverat. Nu när han snart väntade sig en son var det säkert med oblandad förtjusning han återsåg sin äldsta dotter. Mer anmärkningsvärt var att kungens släkting Reginald Pole, som i det närmaste gått i exil utomlands på grund av sin ovilja mot Henriks politik de senaste åren, gratulerade till det nya äktenskapet i ett personligt brev till monarken. Till och med Chapuys, det kejserliga sändebudet vid engelska hovet, som i många år helhjärtat stöttat Katarina och hennes dotter och därför av naturliga skäl varit illa sedd av och själv ogillat kungen, uppenbarade sig hos de nygifta vid allra bästa lynne. Han anspelade därvid på att drottning Anne betecknat sig själv som ”Den allra lyckligaste”: Ambassadören var säker på att drottning Jane, i motsats till sin närmaste företräderska, verkligen skulle bli lycklig och dessutom att hon skulle skapa fred i sin omgivning. Henrik var nöjd men bad diplomaten att dämpa lovorden en aning: Den blyga Jane var inte van vid ambassadörers artigheter sade han, säkert med glimten i ögat. Jane för sin del hade tagit sig mottot ”förpliktad att lyda och tjäna”, ett tydligt tecken på att hon inte ämnade besvära sin herre och man med egna åsikter i politiska frågor. Denna förutsatts kom emellertid att sättas på prov av tidens politiska händelser, vilket också visade hur svår uppgiften att ”stifta fred i sin omgivning” var för en hustru till Henrik VIII, hur blygsam hon än var. På hösten 1536 utbröt uppror i norra England. Rörelsen, som i själva verket var flera grupperingar vilka med tiden sammansmälte till en, betecknade sig ”Den heliga nådens pilgrimsfärd” och protesterade mot indragningen av klostren och överhuvudtaget mot centralregeringens nya skatter och allt hårdare kontroll över rikets alla delar.[6] Revolten spred sig till allt större områden. Kungens fogdar dödades, ibland med rent bestialiska metoder. I motsats till vad som tycks ha varit förhållandet under den samtida Dackefejden i Sverige deltog också adelsmän i revolten, om av egen böjelse eller inte är ovisst. Revolten fick tillslut sådan spridning att kungen utfärdade amnesti för brott begångna före 7 december 1536. I längden visade sig denna amnesti sakna värde. Enligt flera andrahandsuppgifter försökte Jane Seymour, som var obrottsligt trogen påvekyrkan, vid åtminstone ett tillfälle under revolten få sin man att inta en mildare hållning mot rebellerna. Hon föll på knä för Henrik och bad honom att återta indragningen av klostren. Enligt en uppgift var hon djärv(eller dumdristig), nog att säga att Gud kunde ha ”sänt” revolten som straff för de många kyrkor och kloster som plundrats på kungens order. Kungen påpekade i skarp ton att Anne Boleyn hade fått betala med sitt liv för sin benägenhet att lägga sig i hans angelägenheter, varpå ämnet var att betrakta som slutdiskuterat. Bevarade brev från tiden visar otvetydigt att Jane antingen vidarebefordrat eller på eget initiativ framfört supliker till sin man angående bevarandet av minst ett kloster, dock utan framgång. Den skarpa avhyvlingen med sin farliga anspelning på ”den framlidna drottningens öde”, som en ambassadör skrev, hindrade inte Jane Seymour från att på våren 1537, enligt vad hon själv sade till det kejserliga sändebudet, inför kungen antyda fördelarna med ett närmande till Habsburg. Att hon vågade göra det, trots tidigare bakslag, berodde förmodligen på att man nu fastslagit att hon var gravid .[7]  Nu väntade alla ivrigt att en tronföljare, en son, äntligen skulle förunnas kungen efter två misslyckade äktenskap: Te Deum sjöngs i kyrkorna, de fattiga i London gavs vin att dricka vid väldiga bål, som om detta skulle garantera en lycklig förlossning och den nya drottningens köning förbereddes. Enligt gammal sed drog sig Jane tillbaka till en sluten avdelning på Hampton Court inför sin förlossning i slutet av september 1537 och 9 oktober började födslovåndorna. Processen blev långdragen, nära tre dagar, innan drottningen natten till 12 oktober 1537 förlöstes med en son, Edvard, prins av Wales. Inte bara hovet utan hela riket firade med kanonsaluter, fester och dryckeslag. En biskop gick i sitt glädjerus, kanske påbättrat av mer jordiska drycker, så långt som att i ett brev utropa att Vår Herre nu visat sig som ”Englands Gud”, men tillfogade strax: ”Vilken dåre är jag inte”. Drottningen tycktes må bra och mottog efter några dagar den vanliga samlingen gratulanter vid en kungasons födelse. Kungen grät av glädje: Efter nära 30 år på tronen hade han äntligen fått sin arvinge.[8] Men efter ytterligare några dagar grumlades glädjen av en stor sorg. Drottningen fick barnsängsfeber som övergick i blodförgiftning, vilket gjorde slutet ofrånkomligt. Jane Seymour avled 24 oktober 1537 vid 28 års ålder.[9] Kungen sörjde djupt och drog sig tillbaka i avskildhet medan drottningens begravning i Windsor förbereddes. Jordfästningen skedde 13 november 1537, med den dödas styvdotter Maria som främsta sörjande. Henrik VIII bevarade minnet av Jane Seymour livet ut. Han besökte regelbundet Wolf Hall där de hade träffats och kallade henne mot slutet av sitt liv ”min trogna och kärleksfulla hustru”.[10]  Men en kung får inte hänge sig åt sorg. Nya uppgifter måste lösas. Henriks rådgivare förberedde redan ett nytt äktenskap: Livet gick trots allt vidare.

Jag avslutar denna text med att upprepa den fråga den började med: Bör Jane Seymour kallas lycklig eller olycklig?                 

                               [1] 1509.
[2] Margaret George. Henrik VIII:s självbiografi, del II ”Söndra och härska" (isvensk översättning 1989), s. 33-36.
[3] Kungen tycks ha haft en tendens att välja hustrur efter tillfälliga känslostämningar. När han av någon anledning tröttnat på en hustru tog han en ny som på något sätt utgjorde en kontrast till den föregående: Den fromma om än viljestarka Katarina av Aragonien ersattes av den äventyrliga ”pojkflickan” Anne Boleyn, som i sin tur trängdes ut av den konventionellt kvinnligt uppfostrade Jane Seymour. Den blyga och lite stela Anna av Kleve ersattes av den sprudlande flickan Katherine Howard, som slutligen följdes av den tvåfaldiga änkan Catherine Parr  
[4] Förstårligt nog med tanke på hur Anne själv blivit drottning.
[5] Detta framgår av det brev Anne Boleyn skrev till kungen några dagar efter sitt gripande i maj 1536. Se https://bosonshistoria.blogspot.com/2016/05/en-drottning-i-towern.html not 7.
[6] Dackefejden hade ungefär samma motiv. Denna revolt bröt dock ut några år senare.
[7] En drottning förväntades ha en mildrande effekt på sin makes politik. Janes svenska motsvarighet Margareta Lejonhuvud, som vigdes vid Gustav Vasa några månader efter att äktenskapet mellan Jane och Henrik ingåtts, förblev också hon vid sin katolska tro. I motsatts till Jane tycks Margareta redan på ett tidigt stadium aktivt ha påverkat sin kung  till förmån för olika personer och i olika sammanhang utan att riskera hot om dödsstraff eller avsättning https://sv.wikipedia.org/wiki/Margareta_Eriksdotter_(Leijonhufvud). Eftersom Jane dog så tidigt är det omöjligt att veta hur hennes ställning skulle ha blivit om både hon och barnet överlevt. Kvar står att Jane och Margareta uppenbarligen båda var sina maktfullkomliga makars favoriter i egenskap av hustru. Den omständigheten att Margareta Lejonhuvud vad det verkar utan fara kunde vädja till sin man i olika frågor, medan Jane Seymour var tvungen att iaktta viss försiktighet, visar förövrigt indirekt att Gustav Vasa inte,  som hans fiender hävdat, i vredesmod slagit ihjäl sin första hustru, Katarina av Sachsen-Lauenburg.
      
[8] Detta trots att minst två söner i det första äktenskapet avlidit kort efter förlossningen. Det är sannerligen en ödets ironi att Edvard VI, vars födelse firades med sådan glädje, kom att bli den minst kände av Henrik VIII:s arvingar medan Elisabet, vars kön var en besvikelse för alla utom kung Henriks skadeglada motståndare, inte bara blev Englands störste regent genom tiderna utan också en av de mest omskrivna härskarna i världshistorien.  
[9] Åldersangivelsen är inte hundraprocentigt säker men följer Frasers antagande.
[10] Denna text bygger huvudsakligen på kapitel 9-11 av Antonia frasers bok Henrik VIII:s sex hustrur(svensk översättning 1995).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar