lördag 12 september 2020

Tragikomiskt efterspel till berömt fältslag.

Vilket är det mest kända slaget i stora nordiska kriget? Enligt den svenska regel som etablerats under det senaste dryga halvseklet, att bara komma ihåg nederlag och allt negativt som tänkas kan om stormaktstiden, svarar nu förmodligen de flesta ”Poltava”. Det är i och för sig berättigat att minnas Poltava. Det var ett viktigt slag inte bara i vår utan också i Rysslands historia. Det var där Ryssland tog första steget mot att bli den stormakt det fortfarande är och där Sverige förvandlades från europeisk stormakt till liten randstat vid Östersjön, även om detta inte stod klart för alla i samtiden. Poltava var dock långt ifrån den enda drabbningen av vikt. Är man positivt inställd till Karl XII så är Narva förmodligen ett slag man känner till. Det var där kungen gjorde debut som ung segerrik fältherre, en glans han fick behålla fram till just Poltava. Vad man än må säga och hur det än slutade – varken kungen eller hans generaler saknade militär begåvning.

Ett tredje slag som alla svenskar kände till förr i världen, om de läst på sina läxor, var slaget vid Helsingborg 1710, där Stenbocks här av i stort sett nyuppsatta knektar och ryttare besegrade danskarna. De ur en äldre generation som fortfarande är i livet kan säkert ännu deklamera åtminstone några rader ur Snoilskys fina dikt ”Stenbocks kurir”, med den klassiska scenen där drottningen låter det utmattade sändebudet sitta medan hon själv står. Även om mycket i dikten är överdrivet, kuriren lär i själva verket ha färdats i vagn, talar den sanning på en viktig punkt: Slaget vid Helsingborg var ett ödesslag för Sverige. Hade man drabbats av ännu en storförlust så snart efter Poltava och med kungen långt borta i Turkiet, är det berättigat att ställa frågan huruvida landet överlevt som nation. I alla händelser var budskapet en viktig moralisk seger för rådet och kungafamiljen i Stockholm – Man måste verkligen ett ögonblick ha känt att ”sorg byttes i lycka”.[1]  Slaget vid Helsingborg förtjänar således mer än väl att ihågkommas och, med tanke på våra dagars smått paranoida inställning till gamla monument, Stenbocks staty att stå kvar på sin plats vid Stortorget i Helsingborg. Omedelbart efter slaget inträffade emellertid en episod som både äger komiska och tragiska sidor och som säkert inte ägnades större utrymme i 18- och det tidiga 1900-talets nationalistiska historieskrivning.

En kort bakgrund är på sin plats. I början av år 1710 var Sverige ett land i förvirring, åtminstone på regeringsnivå. Nyligen hade man fått bekräftelse att armén lidit ett förkrossande nederlag under sitt fälttåg i Ukraina. I stort sett hela hären hade antingen stupat eller tagits till fånga. Kungen hade visserligen kommit undan tillsammans med en liten spillra soldater men befann sig nu långt borta i Turkiet på en plats som visst hette Bender eller något liknande.[2] Där satt nu majestätet och väntade otåligt att de tröga rådsherrarna därhemma måtte sätta upp en ny armé, såväl till rikets som hans egen prestige och försvar. Rådsherrarna å andra sidan satt i Stockholm och försökte reda ut vad man skulle göra åt en ekonomi i botten, ett land i psykologisk chock med åtskilliga män antingen döda eller som krigsfångar i Ryssland, samt hur man borde hantera de första ryktena att pesten var i annalkande. Sverige hade i praktiken två regeringar med två separata agendor. I detta läge fick man i november 1709 veta att danskarna invaderat Skåne. Helsingborg intogs snabbt och Malmö belägrades. Provinsens guvernör, general Magnus Stenbock, tvingades mer eller mindre rymma ur den belägrade staden för att söka upp den nyuppsatta armé med vilken han fått order att leda försvaret. Till en början drog han sig mot nordöstra Skåne men tvingades i mitten av januari retirera mot Blekinge och Småland. Även Blekinge invaderades av danskarna och Karlshamn föll i fiendens händer. I mitten av februari var Stenbock emellertid redo för offensiv och bröt upp från sitt kvarter i Växjö. Med en här om cirka 16 000 man drog han in i Skåne. Förhållandena var svåra och som vanligt i krig dog många soldater av hunger och sjukdomar under marschen. Svenskarnas infall i Skåne fick dock danskarna att retirera mot sitt brohuvud vid Helsingborg och den 28 februari 1710 stod slaget utanför staden.[3]  Vi vet hur det gick. Med sin här om 14 000 man besegrade Stenbock en jämnstark motståndare.[4]  Danskarna blev kvar i staden ytterligare några dagar men fick inom kort order att retirera över Öresund. På kvällen 5 mars 1710 var Helsingborg utrymt av fienden och Skåne befriat. En pinsamt obehaglig överraskning väntade emellertid svenskarna vid deras intåg i staden nästa dag. Det visade sig att danskarna, utöver alla matförråd som förstörts, lämnat kvar flera tusen döda hästar överallt i Helsingborg, på gator och torg, i brunnar och till och med på husvindar – En sorts tidigmodern variant av kemisk krigföring. 

Hästen utgjorde ett kapitel för sig för en ”sann svensk” på 1700-talet, åtminstone på landsbygden. Visst använde man hästar i jordbruket och som transportmedel. Men tanken att äta eller slakta en häst var tabu för en hederlig människa. Att överhuvudtaget befatta sig med kroppen av en död häst var en styggelse. Det fick bödeln och andra ljusskygga yrkesmän ägna sig åt. Exakt hur detta synsätt uppstått är omtvistat. Det hävdas att de kristna skulle ha infört seden för att stävja gamla hedniska bruk att äta hästkött vid religiösa ceremonier, eller att påbudet skulle ha kommit från påven i Rom för att markera avstånd till de hästätande och plundrande vandalerna på 700-talet. Kanske handlade det också om oviljan att äta ett djur man onekligen hade särskilt nära kontakt med i vardagslivet. Författaren och journalisten Lars Widding, som ofta skriver om svenskarnas hästköttfobi i sina böcker, går så långt som att påstå att svenskarna i detta avseende skiljer sig från andra folk i Europa, även danskar och norrmän. Om så är fallet måste vidskepelsen ha spritt sig till de nyerövrade provinserna i väster, ty även Fritiof Nilson Piraten berör ämnet i minst en av sina berättelser med motiv från det sena 1800-talets Skåne. Än idag lär det vara så att svensken officiellt inte äter hästkött av inhemsk produktion utan föredrar importerat sådant från Sydamerika.[5]  

Kanske någon dansk soldat eller general vid Helsingborg 1710 var medveten om denna broderfolkets paniska fasa inför döda hästar och kom på idén att lämna en liten ”avskedshälsning” till de segerrusiga motståndarna. Problemet var i själva verket allvarligt. Vad göra med uppåt 6 000 hästkadaver som ingen hederlig människa i trakten, soldat eller civil, ville befatta sig med?[6] Fick de ligga skulle köttet ruttna och sprida stank och sjukdomar omkring sig. Magnus Stenbock var en garvad krigare som varit med under Karl XII:s polska fälltåg och då specialiserat sig på att samla in mat och pengar från lokalbefolkningen, ”ta ut kontributioner”, som det hette – plundring eller utsugning skulle vi säga idag. Hur som helst, generalen visste hur man behandlar trilskna bondlurkar och stadsborgare. Han ställde ultimatum: ”Börja omedelbart rensa staden på hästkadaver eller jag låter skjuta ett antal bönder och fiskare som tas ut som gisslan”. Knorrande och säkert förbannande svenskar i allmänhet och general Stenbock i synnerhet lydde de kommenderade, som till övervägande delen tagits ut bland just fiskare och bönder den ”skamliga” befallningen. Det var mycket att städa upp och arbetet lär ha tagit flera veckor till och med månader. Det påstås att hästar som dagar i ända fått forsla döda kamrater till stranden för att slängas i havet eller grävas ned i sand efteråt var så förstörda att de inte längre kunde användas som dragare, i alla fall inte för krigsmaktens räkning.[7] Frågan är om denna händelse skall kallas tragisk eller komisk.           

 

  

                   [2] Under sin turkiska tid bodde Karl XII i själva verket en lång period i byn Varnitsa utanför själva den turkiska gränsfästningen Bender. Det var i Varnitsa den berömda kalabaliken utspelades. 

[3] Det kan tilläggas att dateringen av olika händelser för svenskt vidkommande är extra tilltrasslad i början av 1700-talet. Karl XII hade år 1700 infört ett system som innebar att man slopade den vart fjärde år återkommande skottdagen. Avsikten var att med tiden komma ikapp den i allt fler länder gällande gregorianska kalendern. Det följande kriget gjorde emellertid att saken glömdes bort. Sverige hade därför en egen tidräkning, ”Svenska stilen” 1700-1712,då man återgick till den gamla julianska kalendern som sedan gällde i ytterligare 40 år. Om slaget vid Helsingborg hade stått 3 år senare hade det alltså enligt svensk tidräkning utkämpats 27 februari. På dansk sida, där den gregorianska stilen införts redan år 1700, utkämpades slaget 10 mars.   

[4] Svenskarna hade dock ett något starkare kavalleri räknat i antal https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Helsingborg.

[5]  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/maltidsforskare-hastkott-kan-forstora-var- karriarhttps://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stk%C3%B6tt. Se vidare Lars Widding, På Årstafruns tid och Fritiof Nilson Piraten, Historier från Färs, novellen ”Klerk”.  

[6] Siffran är Stenbocks.

[7] Andreas Marklund, Stenbock, ära och ensamhet i Karl XII:s tid(2008, kapitlet ”Bocken och getpojkarna”.

Se även Lars Widding, En tid för vreden(roman 1975), s. 370-74.                                                                                                                    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar