fredag 30 juni 2017

Om nackdelen med fördomar och fördelen av att läsa medlemsförteckningar - Ett möre mellan Gustav V och Prins Lennart


Att göra bort sig är ingen konst: det händer hela tiden. Jag har tidigare hävdat att kungligheter har en speciell fallenhet att göra det om de måste träda utanför sin vanliga sfär utan något som helst skyddsnät. Sådana fadäser är naturligtvis särskilt vanliga i ett land där kungen(eller presidenten), regelmässigt hålls isolerad från folkets stora flertal och är alltså mindre vanliga i en demokratisk stat. En annan situation där kungligheter lätt gör bort sig är när fördomar grundade på ideologi kommer i konflikt med verkligheten. Den som håller sig med förutfattade meningar har överhuvudtaget lätt att ställa till det för sig: så om du uppskattar att folk gör sig lustiga på din bekostnad, skaffa dig ett knippe fördomar! Ett litet exempel på detta finns att hämta hos Gustav V av Sverige. Den episod som här ska berättas utspelades med bara två personer närvarande, varför möjligheten föreligger att allt kan ha gått annorlunda till än vad kungens ”motspelare” hävdar i sina minnen . Jag uppfattar dock källan som trovärdig och hur som helst är historien rolig att både höra om och läsa.

På vintern 1930 gick det vilda rykten i Stockholmssocieteten: Prins Lennart, sonson till kung Gustav, tänkte gifta sig med en flicka av borgerlig härkomst! Ryktena var sanna. Flickan hette Karin Nissvandt och var yngsta dotter till en av de första revisorerna I Sverige. Han hette Sven i förnamn och var känd som en duktig och samvetsgrann yrkesman. En styvdotter till Nissvandt, som vid moderns omgifte antagit sin nye faders namn, var gift med greve Birger Mörner, bekant med Lennarts far prins Wilhelm.[1] Ungdomarna träffades första gången sommaren 1924 på prinsens slott Stenhammar i Sörmland. Karin var tretton, Lennart femton år. Deras vänskap blev allt varmare och slutligen insåg de att de älskade varandra. Båda var medvetna om att ett giftermål skulle medföra svåra komplikationer. Liksom idag fordrades kungens samtycke och oavsett om Gustav V gav det eller inte skulle Lennart förlora sin titel och ställning om han gifte sig med Karin.[2] Vartefter tiden gick blev de allt säkrare: De var beredda att utstå vad som helst för att gifta sig. År 1930 innebar på flera sätt att Lennarts liv förändrades. För det första fyllde han 21, vilket enligt dåtida regler innebar att han blev myndig. För det andra dog Gustav V:s drottning Victoria i april. Denna åtminstone på ytan mycket strikta dam, som vördat Gud, plikten och konungadömet av Guds nåde och som i praktiken varit sonsonens förmyndare sedan tidiga år, skulle knappast ha tolererat sin skyddslings allt intimare umgänge med en flicka av icke kunglig börd: än mindre giftermål med en sådan person. Den respekt unge Lennart lärt sig hysa för farmodern satt dessutom djupt och skulle säkerligen ha hämmat hans beslutsamhet. Han själv konstaterade senare apropå drottningens död: ”En av de smärtsammaste svårigheterna på min framtida väg hade förflyktigats”.[3] Också rent praktiskt innebar Victorias död en fördel. Slottet Mainau vid Bodensjön i Tyskland, som under snart ett sekel tillhört storhertigarna av Baden, hade inte konfiskerats vid revolutionen 1918. Genom en uppgörelse med en bror till Victoria hade slottet övergått till drottningen vid dennes död 1928. När Victoria dog skulle Mainau i sin tur övergå till hennes yngre överlevande son, prins Wilhelm och hans efterkommande, dvs. Lennart.[4]  Även om de tilltänkta arvingarna mottagit beskedet med minst sagt blandade känslor vid godsherrens död 1928, hade Lennart med tiden blivit alltmer intresserad. Mainau var visserligen förfallet men det skulle nog gå att göra något av det. Hur som helst erbjöd det en fast punkt om alla skepp i Sverige skulle brännas på grund av giftermålet med Karin. Wilhelm hade för sin del deklarerat att han inte tänkte investera i Mainau. Det fick bli Lennarts sak. Sonen accepterade. Stunden för giftermål tycktes komma allt närmare. Hovet visste naturligtvis vad som var på gång. Karin och Lennart hade umgåtts sporadiskt i flera år och Lennart själv misstänkte efteråt att hans gamla barnsköterska, som fortfarande stod i hans tjänst och hade vissa tendenser till svartsjuka, på ett tidigt stadium skvallrat för några inom hovet som stod prins Wilhelm nära. Hur det än förhöll sig var Gustav V förberedd då sonen Wilhelm i början av december 1930 berättade för honom att Lennart stod i begrepp att förlova sig. Av vad som nådde brudgummen in spe verkade farfadern ta saken med fattning men Lennart var ändå orolig för vad som skulle hända under årets julfirande på Drottningholm. Memoarerna tyder på att kronprins Gustav Adolf(senare Gustav VI Adolf), eller ”Farbror Gusty”, som Lennart kallade honom, redan i förväg betraktades som den farligaste motståndaren i den kommande striden. Så blev också fallet. På annandagen kallade kronprinsen sin brorson till enskilt samtal inför lykta dörrar. Efter att ha frågat om det var sant att Lennart tänkte gifta sig med en flicka av icke kunglig börd och, sedan frågan bevarats med ja, framhållit de praktiska följderna av ett sådant handlingssätt, kom Gustav Adolf in på den tilltänkta brudens familj. Han påstod att de ”inte åtnjuter medborgligt anseende”. Detta var så absurt att brorsonen nästan brast i skratt, även om han naturligtvis blev djupt upprörd på sin fästmös vägnar. Karin reagerade med samma blandning av indignation och roat överseende då hon fick höra vad som hänt. Några dagar senare kom Gustav V med samma påstående som Gustav Adolf. Ingen av dem besvärade sig dock med att framlägga några konkreta bevis på familjen Nissvandts dålighet eller ens antyda vem som lämnat uppgifterna, endast att det rörde sig om ”vederhäftiga personer”. Det verkade dessutom närmast som om kronprinsen lagt orden i sin fars mun. Kungen hade hur som helst inget nytt att komma med.[5] Lennart fortsatte lugnt sina lantbruksstudier på ett gods i Västergötland. En dag i januari ställde husets herre till med fest och Lennart bjöd Karin dit. Festen blev lyckad men pressen slog upp saken på förstasidorna. Lennart avslöjade sina planer för journalisterna rakt på sak: Ja, han och Karin tänkte gifta sig. I känslan av vad som nu skulle följa reste paret till Stockholm. Vid ankomsten kallades prinsen omedelbart till konungen. Det var nu som kungen gjorde bort sig, eller snarare visade hur lite han haft på fötterna när det gällde Karins familj.

När Lennart kom in i kungens rum satt denne och broderade, vilket var vanligt då han förde pinsamma samtal. Gustav V upprepade vad han sagt tidigare: Han kunde inte godkänna giftermålet, familjen Nissvandt var dåliga osv. Samtalet verkade inte leda någonstans. Kungen broderade, Lennart lyssnade utan att svara och så småningom sänkte sig tystnaden i rummet. Vi låter greve Bernadotte själv berätta vad som nu följde.

-          Jag satt hövligt kvar. Bredvid mig på bordet låg ett grönt häfte: Stadgar och medlemsförteckning för Hans Majestät Konungens jaktklubb. Jag bläddrade förstrött i den Hjärtat gjorde en kullerbytta. Under revisionsberättelsen för det gångna årets räkenskaper stod namnet Sven Nissvandt. Jag visade sidan för farfar.

-          Det här är Karins pappa, sade jag.

Farfar tittade ganska länge. Lade ifrån sig arbetet.

-          Nej, nu måste jag gå och klä om mig. Adjö med dig.

Jag fick en vänlig puss på båda kinderna. Från farfar hörde jag aldrig mera ett ont ord om familjen Nissvandt.[6]        

Nog var det tur för Gustav V:s prestige att inga vittnen fanns till denna scen.      

               [1]  Att Karins svåger tillhörde släkten Mörner borde, med tanke på ätten Bernadottes historia, i sig ha räckt som introduktion i kungafamiljen. Enligt Lennarts memoarer var Mörners hustru i själva verket Nissvandts biologiska dotter medan Wikipedia betecknar henne som hans styvdotter: Lennart Bernadotte, "Käre prins, god natt"(1977), s. 196 och https://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_Nissvandt. 
[2] § 5 i dåtida successionsordningen återges på s. 226 i memoarerna. För jämförelse med nutida bestämmelser se https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/successionsordning-18100926_sfs-1810-0926 §5..
[3] Bernadotte, s.218.
[4] Eftersom Wilhelm redan ägde Stenhammar och, i likhet med sin mor, ofta vistades på varmare breddgrader, bör Victoria och hennes bror i praktiken ha avsett Mainau som en gåva till Lennart. Åtminstone var det så han själv uppfattade saken. Att drottningen på detta sätt gav sonsonen en egendom utanför Sveriges gränser kan kanske tolkas som en (omedveten?), önskan att ge sin forne skyddsling en möjlighet till frigörelse.
[5] Varför Gustav Adolf var så hätsk mot brorsonen är svårt att säga. Det troligaste är enligt min åsikt att han fruktade ”ett dåligt exempel” för sina egna söner, av vilka två snart följde sin kusin i spåren. Den  ”förföljelse” som Lennart Bernadotte i många år säger sig ha utstått från farbroderns sida bottnade kanske i uppfattningen att sönerna ”förletts att svika sin pliikt” genom kusinens agerande.  
[6] Bernadotte s. 227.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar